Subventionarea reabilitarii termice a cladirilor multietajate

Obiectiv

Se urmareste stabilirea lucrarilor de interventie pentru izolarea termica a blocurilor de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990, etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a acestora, precum si obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice si ale asociatiilor de proprietari.

Realizarea lucrarilor de interventie stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta are drept scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.

Beneficiari

Proprietarii locuintelor, persoane fizice sau asociatiile de locatari din cladirile de locuit multietajate.

Activitati subventionate

Lucrarile de interventie la anvelopa blocului de locuinte sunt:
a) izolarea termica a peretilor exteriori;
b) inlocuirea ferestrelor si a usilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie performanta energetic;
c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei;
d) izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter;
e) lucrari de demontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica;
f) lucrari de refacere a finisajelor anvelopei.

Totodata se realizeaza:
a) lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte, inclusiv de refacere in zonele de interventie;
b) lucrari de interventie la instalatia de distributie a agentului termic pentru incalzire aferenta partilor comune ale blocului de locuinte.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Finantarea executarii lucrarilor de interventie se asigura astfel:

a) 50% din alocatii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei;
b) 30% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite;
c) 20% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si/sau din alte surse legal constituite.

Prin exceptie, autoritatile administratiei publice locale pot asigura, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, pe langa cota de 30%:

a) preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei de 20% ce revine asociatiei de proprietari. Autoritatile administratiei publice locale pot hotari cu privire la masurile aplicabile in vederea recuperarii sumelor avansate pentru acoperirea cotei de 20%, pe baza mecanismelor proprii stabilite de acestea;

b) preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei proprietarului/ proprietarilor din blocul de locuinte aflat/aflati in imposibilitate de a asigura sumele ce ii/le revin.

b) Alte conditii de obtinere
Cum se obtine subventia

Etapele necesare implementarii programelor locale sunt urmatoarele:
a) identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte;
b) instiintarea asociatiilor de proprietari de catre coordonatorii locali privind inscrierea in programul local;
c) hotararea adunarii generale a proprietarilor de inscriere in programul local si semnarea contractului de mandat;
d) proiectarea lucrarilor de interventie;
e) executarea lucrarilor de interventie;
f) receptia la terminarea lucrarilor si eliberarea certificatului de performanta energetica, cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire;
g) receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie de 3 ani.

Asociatiile de proprietari din blocurile de locuinte identificate si inventariate sunt instiintate de catre coordonatorii locali asupra posibilitatii de inscriere in programul local.

Odata cu instiintarea, coordonatorul local transmite si proiectul de contract de mandat semnat de acesta, in doua exemplare originale, in vederea semnarii de catre asociatia de proprietari.

Asociatiile de proprietari instiintate se pot inscrie in programul local prin solicitare scrisa inregistrata la coordonatorul local in a carui arie de competenta este amplasat blocul de locuinte.

Solicitarea asociatiei de proprietari este insotita de:
a) contractul de mandat semnat;
b) hotararea privind inscrierea in programul local, adoptata in adunarea generala cu acordul majoritatii proprietarilor;
c) lista proprietarilor din imobil.

Asociatia de proprietari:
a) aproba in adunarea generala a proprietarilor inscrierea in programul local;
b) semneaza contractul de mandat cu coordonatorul local, prin care il mandateaza pe acesta sa stabileasca masurile si actiunile ce se impun, in conditiile si cu respectarea prezentei ordonante de urgenta, pentru cresterea performantei energetice a blocului de locuinte;
c) constituie fondul de reparatii pentru asigurarea finantarii cotei-parti care ii revine in vederea executarii lucrarilor de interventie;
d) participa la receptia la terminarea lucrarilor, precum si la receptia finala.

Alte informatii utile

Website-ul programului

Ordonanta de urgenta nr. 174 din 27/11/2002 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 09/12/2002 – Abrogata

Ordonanta nr. 29 din 30/01/2000 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 31/01/2000

Norma metodologica din 06/12/2006 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 1008 din 19/12/2006

Ordinul nr.1032/ din 16.02.2010

Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Daca intrebarile dumneavoastra se refera la:
– Locuri de munca: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – mass.media@anofm.ro
– Protectia copilului si adoptii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – office@anpca.ro
– Asigurari sociale: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– Protectia pers
oanelor cu handicap: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
– Relatii de munca: Inspectia Muncii

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)
SEDIU:
Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5
Program de lucru: Luni – Joi, 8:30 -17:00, Vineri: 8:30 – 14:30

PUNCT DE INFORMARE:
Telefon: 037 211 14 09
E-mail: info@mdlpl.ro

REGISTRATURA:
Tel: 037 211 14 43

DIRECTIA DE COORDONARE A ACTIVITATII IN TERITORIU
Unitate Teritoriala Piatra Neamt – 0749 196 356
Unitate Teritoriala Braila – 0749 196 304
Unitate Teritoriala Calarasi – 0749 196 357
Unitate Teritoriala Craiova – 0749 196 316
Unitate Teritoriala Timisoara – 0749 196 312
Unitate Teritoriala Cluj – 0749 196 368
Unitate Teritoriala Alba – 0749 196 367
Unitate Teritoriala Bucuresti – 0749 196 830

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014