Subventionarea sectorului apicol

Obiectiv

– Imbunatatirea conditiilor de producere si comercializare a produselor apicole.
– Stimularea, sustinerea si protectia produsului intern prin aplicarea mecanismelor folosite in UE.
– Stimularea organizarii de exploatatii competitive si eficiente in zona rurala.
– Sporirea veniturilor proprii si trecerea de la autoconsum la productia comerciala.
– Ameliorarea genetica a rasei de albine autohtona si a ecotipurilor sale prin intensificarea aplicariii masurilor din programul national de ameliorare al albinelor si de producere de matci ameliorate;
– Respectarea si realizarea programului de ameliorare a albinei romanesti, concomitent cu intretinerea si revigorare a colectiilor de material biologic apicol din cadrul patrimoniului genetic;
– Elaborarea unor politici pentru imbunatatirea si extinderea resurselor melifere naturale si cultivate din fondul agricol si silvic cu soiuri si varietati de plante cu potential ridicat;
– Elaborarea de noi tehnologii de prelucrare, conservare, ambalare a mierii si celelalte produse apicole, precum si diversificarea sortimentelor de miere romaneasca;

Beneficiari

Apicultorii, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice, organizati in asociatii de crescatori de albine, uniuni apicole, cooperative sau grupuri de producatori, constituite conform legislatiei in vigoare.

Activitati subventionate

– Asistenta tehnica pentru apicultori si grupuri de apicultori;
– Lupta contra varoozei;
– Rationalizarea transhumantei;
– Masurile de asistenta pentru laboratoarele de analiza a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii;
– Masurile de asistenta pentru repopularea septelului apicol comunitar; colaborarea cu organismele specializate in realizarea de programe de cercetare aplicata in domeniul apiculturii si al produselor apicole.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Nivelul ajutorului financiar se stabileste la valoarea de achizitie, fara TVA, a medicamentelor in vederea combaterii varoozei, a matcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri si a familiilor de albine, conform facturii.

In anul 2009 se continua finantarea actiunilor pentru care se acorda sprijin financiar din FEGA si din bugetul national, si se aproba valoarea sprijinului de la bugetul de stat (pentru anul 2009) in limita sumei de 6.652.471 lei.

b) Alte conditii de obtinere

Conditii in functie de activitatea subventionata:
a) Lupta contra varoozei:
– Apicultorul sa fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil;
– Familiile de albine sa fie inregistrate la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, dupa caz, si in registrul agricol;
– Sa aiba pregatire in domeniul apiculturii, confirmata prin atestat sau certificat ori diploma, conform legislatiei in vigoare;
– Sa detina si sa completeze un document elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform legislatiei in vigoare, din care sa rezulte ca familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;
– Medicamentele achizitionate sa fie inscrise in lista medicamentelor de uz veterinar, omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;
– Tratamentele sa se desfasoare in baza unui calendar intocmit anual, conform tehnologiei apicole, si urmarit de reprezentantii formei asociative legal constituite.

b) Refacerea septelului apicol prin achizitia de matci, roi la pachet, roi pe faguri si familii de albine:
– Apicultorul sa fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil;
sa detina minimum 50 de familii de albine in cazul achizitionarii matcilor;
– Apicultorul se angajeaza, in scris, sa nu instraineze matcile, familiile de albine, roiurile la pachet si roiurile pe faguri achizitionate timp de un an de la data platii ajutorului financiar de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura;
– Achizitionarea de roi la pachet, roi pe faguri si familii de albine se face numai de la unitatile autorizate sanitar-veterinar, conform legislatiei in vigoare;
– Matcile provenite din ferme de multiplicare sunt achizitionate de la unitati acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie, conform criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

In cazul in care suma solicitata de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite si aprobata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura depaseste suma aprobata prin Decizia Comisiei Europene, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura stabileste nivelul ajutorului financiar la valoarea cea mai mica de achizitie, fara TVA, a medicamentelor in vederea combaterii varoozei, a matcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri si a familiilor de albine, conform facturii, pentru toti beneficiarii.

Cum se obtine subventia

Beneficiarii Programului solicita anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituita conform legislatiei in vigoare, si depun la sediul acesteia documente justificative.

Dupa finalizarea procesului de inregistrare si verificare a cererilor depuse de formele asociative legal constituite, centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, intocmesc si transmit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura centralizatorul cu solicitarile ajutorului financiar pentru fiecare actiune in parte, in vederea stabilirii nivelului ajutorului financiar, in limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007.

In baza situatiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar, transmise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Economiei si Finantelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, insotita de situatia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar.

Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza contul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, care, pe baza cererilor aprobate, vireaza sumele cuvenite in conturile solicitantilor ajutorului financiar, conform legislatiei in vigoare.

Acte necesare

– Cerere pe baza careia solicita ajutorul financiar cuvenit si in care se mentioneaza acordul acestora de derulare a ajutorului prin intermediul formei asociative;
– Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca acestia nu au mai solicitat ajutor financiar prin intermediul altei forme asociative;
– Copie de pe actul de identificare – B.I./C.I., in cazul persoanelor fizice;
– Copie de pe certificatul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice;
– Copie de pe adeverinta care sa ateste proprietatea si numarul familiilor de albine inscrise in Registrul agricol, eliberata de consiliul local;
– Copie de pe atestat sau certificat ori diploma care sa confirme pregatirea apicultorului in domeniul apicol;
– Copie de pe documentul de inregistrare/autorizare sanitara veterinara, eliberat de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, pe raza careia isi desfasoara permanent activitatea exploatatia/unitatea.
– Copie de pe fisa de inregistrare a producatorului in agricultura ecologica, aprobata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
copie de pe contractul producatorului ecologic incheiat cu un organism de inspectie si
certificare, aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
– Copie de pe certificatul de confirmare/conformitate elaborat de organismul de inspectie si certificare, pentru familiile in conversie sau certificate;
– Copie de pe certificatul de atestare ecologica a familiilor de albine sau certificatul MASTER insotit de anexa, pentru solicitantii care fac parte dintr-o schema de certificare “in grup”, dupa caz, eliberat de organismul de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu care producatorul a incheiat contract.

Termene limita de obtinere

Termenul limita de depunere a cererii si a documentelor care o insotesc este 15 august 2009.

Alte informatii utile

Program din 28/05/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 03/06/2008

Norma din 28/05/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 03/06/2008

Hotarare nr. 556 din 28/05/2008 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia – Monitorul Oficial nr. 416 din 03/06/2008

Comisia Europeana (CE)
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)
PUBLICUL:
Telefon Registratura: 021.305.48.00
Telefon Relatii cu publicul: 021.305.48.23
Fax: 021.305.48.03
E-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucuresti
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014