Subventionarea sectorului legume-fructe si agricultura ecologica

Obiectiv

Sprijinirea si incurajarea producatorilor agricoli din sectorul legume-fructe si agricultura ecologica.

Beneficiari

Producatorii agricoli persoane fizice si juridice active in productia primara de produse agricole apartinand sectorului legume-fructe si sectorului agricultura ecologica.

Activitati subventionate

Agricultura ecologica si sectorul legume-fructe.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

– 1.110 lei/ha pentru persoanele fizice membre ale asociatiilor sau ale organizatiilor profesionale;

– 2.960 lei/ha pentru persoanele fizice autorizate, persoanele juridice si membrii grupurilor de producatori recunoscute.

– 3.700 lei/ha pentru membrii grupurilor de producatori recunoscute preliminar si membrii organizatiilor de producatori recunoscute in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 684/2007 privind recunoasterea organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizari a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 si (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului in sectorul fructelor si legumelor, cu completarile si modificarile ulterioare.

– sprijin prin sustinerea a 50% din contravaloarea taxei de inspectie si certificare platita de producator organismului de inspectie si certificare cu care a incheiat contractul. Sprijinul maxim acordat este de 900 lei pentru fiecare producator;

– 425 lei/ha pentru culturi pe teren arabil, pasuni si fanete permanente aflate in perioada de conversie. Sprijinul se acorda pentru o suprafata de maximum 20 ha, pentru fiecare producator;

– 700 lei/ha pentru culturi de vita-de-vie si livezi aflate in perioada de conversie. Sprijinul se acorda pentru o suprafata de maximum 20 ha, pentru fiecare producator;

– 75 lei/familia de albine, certificata in sistemul de agricultura ecologica, pana la maximum 50 de familii de albine, pentru fiecare producator.

– Suma totala a sprijinului financiar acordata pentru fiecare dintre cele doua sectoare, respectiv legume-fructe si agricultura ecologica, nu poate depasi valoarea de 7.500 euro/exploatatie.

b) Alte conditii de obtinere

– sa fie producatori agricoli – persoane fizice, membre ale asociatiilor sau ale organizatiilor profesionale legal constituite, persoane fizice autorizate, persoane juridice, membri ai grupurilor de producatori, ai grupurilor de producatori recunoscute preliminar sau ai organizatiilor de producatori;
– sa aiba in folosinta suprafete agricole de cel putin 0,25 ha;
– sa nu aiba datorii la bugetul de stat sau la bugetul local pentru anul anterior acordarii sprijinului.
– sa fie inregistrati anual la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ca producatori in agricultura ecologica;
– sa aiba un contract cu un organism de inspectie si certificare. Organismele de inspectie si certificare sunt aprobate anual de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
– sprijinul financiar se acorda pentru o suprafata de maximum 3 ha, de pe care sunt recoltate unul sau mai multe produse care, in conformitate cu legislatia in vigoare, apartin organizarii comune de piata in sectorul legume-fructe.
– beneficiarii care opteaza pentru acordarea sprijinului in sectorul de legume-fructe pot solicita acest sprijin financiar fie numai pentru suprafetele de pe care sunt recoltate legume, fie numai pentru suprafetele de pe care sunt recoltate fructe.
– sprijinul financiar se acorda pentru fiecare beneficiar intr-o singura transa.
– solicitantii sprijinului financiar nu pot renunta la calitatea de beneficiar pe perioada derularii schemei de sprijin financiar.

Cum se obtine subventia

– Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti primesc cererile de sprijin, verifica eligibilitatea beneficiarilor si elaboreaza situatia centralizata privind beneficiarii sprijinului financiar.
in vederea efectuarii platilor, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc centralizatorul cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar pentru fiecare beneficiar si solicita in scris Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale repartizarea sumelor cuvenite.

– Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Economiei si Finantelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, in baza centralizatorului justificativ primit de la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.

– Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate, vireaza sumele cuvenite in conturile beneficiarilor, conform legislatiei in vigoare.

– Evidenta sprijinului financiar acordat in baza prevederilor prezentei hotarari se pastreaza la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

– Sprijinul financiar se achita incepand cu data de 1 ianuarie 2009 de la bugetul de stat.

Acte necesare

– Cerere;

Termene limita de obtinere

12 decembrie 2008, inclusiv.

Alte informatii utile

Hotarare nr. 1195 din 24/09/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 06/10/2008

Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Daca intrebarile dumneavoastra se refera la:
– Locuri de munca: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – mass.media@anofm.ro
– Protectia copilului si adoptii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – office@anpca.ro
– Asigurari sociale: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– Protectia persoanelor cu handicap: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
– Relatii de munca: Inspectia Muncii

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014