Subventionarea sectorului piscicol

Obiectiv

Sprijinirea cresterii productiei piscicole si protejarea patrimoniului genetic al speciilor valoroase.

Beneficiari

Producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice care detin/administreaza amenajari piscicole pentru producerea de peste de consum, organizati in exploatatii agricole.

Activitati subventionate

Acordarea subventiilor pentru :
– incurajarea cresterii productiei piscicole vizeaza subventionarea productiei realizate in ferme de amenajari piscicole sistematice si ferme de crestere intensiva si superintensiva, a speciilor cu valoare economica ridicata, livrate la fondul pietei prin unitatile de comercializare autorizate.
– protejarea patrimoniului genetic al raselor si speciilor valoroase.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

– 50,5 euro la hectar din fondurile UE, la care s-au adaugat alti 47 de euro de la bugetul de stat .

b) Alte conditii de obtinere

Subventiile pentru productiile de peste de consum din speciile: salau, somn, stiuca, sturioni, se acorda pentru o cantitate minima de 100 kg/specie/producator la fiecare livrare.

Cum se obtine subventia

Trebuie sa obtina de la Directiile Agricole Judetene formulare tip pe care le completeaza si le depun la aceste directii. Centralizarea cererilor, analizarea si aprobarea se face la Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, la directia de Buget-Finante.
Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se realizeaza pe baza de cerere scrisa, emisa de detinatorul de animale sau de producatorul din sectorul piscicol catre directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana sau a municipiului Bucuresti, in termenul stabilit in normele metodologice de aplicare a prezentei hotarari, pentru fiecare produs.

Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se face in ordinea depunerii cererilor, pana la utilizarea in intregime a fondului alocat pentru productiile de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, potrivit prezentei hotarari.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita subventiile cuvenite, direct sau prin intermediul consiliilor pe produs, al organizatiilor interprofesionale pe produs sau grupa de produse sau al organizatiilor profesionale reprezentative, recunoscute de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si prin intermediul grupurilor de producatori pentru comercializarea produselor agricole si piscicole, constituite potrivit legislatiei in vigoare, din care fac parte.

Decontarea subventiilor se face de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, prin virament in contul beneficiarului, astfel: pentru persoana juridica, la trezorerii, iar pentru persoana fizica, in contul deschis de aceasta la banci sau la Casa de Economii si Consemnatiuni – C.E.C. – S.A. ori prin mandat postal, dupa caz.

Alte informatii utile

Hotararea nr. 64 din 21/01/2005 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 din 31/01/2005

Ordonanta de urgenta nr. 23 din 05/03/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 180 din 10/03/2008

Ordinul Ministrului Agriculturii nr. 549/2006 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 681 din 08/08/2006

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014