Subventionarea sectorului vitivinicol

Obiectiv

Se urmareste ajutorarea producatorilor din sectorul vitivinicol pentru a se promova pe pietele tarilor terte vinurile autohtone.

Beneficiari

Beneficiarii sprijinului financiar sunt producatori, persoane fizice/juridice care asigura recolta plantatiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin.

Activitati subventionate

Masurile pentru care se acorda sprijin financiar comunitar producatorilor din sectorul vitivinicol sunt:
a) promovarea pe pietele tarilor terte a vinurilor cu denumire de origine protejata, indicatie geografica protejata sau a vinurilor pentru care se indica soiul;
b) restructurarea si reconversia podgoriilor de vita-de-vie cu soiuri nobile pentru struguri de vin;
c) asigurarea recoltei de struguri de catre producatorii din sectorul vitivinicol;
d) folosirea mustului de struguri concentrat pentru ridicarea tariei alcoolice a produselor vitivinicole;
e) investitii pentru dezvoltarea sectorului vitivinicol;
f) prima de defrisare acordata producatorilor care defriseaza plantatii viticole in campaniile 2008-2009, 2009-2010 si 2010-2011.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Valoarea sprijinului financiar reprezinta:
a) 80% din costul primelor de asigurare platite de catre producatori pentru a se asigura impotriva pierderilor rezultate din fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor
naturale. Prin fenomene climatice cu efecte adverse care pot fi asimilate unui dezastru natural se intelege conditii meteorologice precum inghetul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care distrug peste 30% din productia medie anuala a unui producator viticol fata de media productiei pe 3 ani anteriori sau fata de media pe 3 ani bazata pe 5 ani anteriori, cu exceptia celei mai mari si a celei mai mici dintre valori. Constatarea daunelor se face de catre asigurator in prezenta producatorului agricol afectat;
b) 50% din costul primelor de asigurare platite de catre producatori pentru a se asigura impotriva:
I. pierderilor mentionate la lit. a) si impotriva altor pierderi cauzate de alte fenomene climatice;
II. pierderilor cauzate de animale, boli vegetale sau de infestari cu daunatori.

Nu se acorda sprijin financiar producatorilor din sectorul vitivinicol pentru:
a) asigurarea recoltei plantatiilor viticole cu struguri de masa;
b) asigurarea recoltei plantatiilor viticole cu hibrizi producatori directi: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton si Herbemont;
c) asigurarea recoltei plantatiilor viticole care fac obiectul
proiectelor de cercetare si masurilor destinate sa sustina astfel de proiect.

b) Alte conditii de obtinere

a) sa faca dovada ca exploateaza o suprafata cultivata cu soiuri de vita de vie de struguri pentru vin de minimum 0,1 ha;
b) sa faca dovada inscrierii in Registrul plantatiilor viticole, denumit in continuare RPV, a suprafetei de vita-de-vie cu soiuri de struguri pentru vin pentru care s-a incheiat polita de asigurare a recoltei;
c) sa incheie cu un asigurator o polita de asigurare a recoltei in care sa fie mentionate cel putin: cantitatea de struguri pentru vin asigurata, suprafata aferenta, localizarea acesteia si valoarea primei de asigurare.

Cum se obtine subventia

Pentru a beneficia de sprijin financiar in cadrul masurii de asigurare a recoltei, producatorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice/juridice, trebuie sa depuna pana la data de 31 ianuarie 2009 la centrele judetene si al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, o cerere de plata, conform modelului prevazut in Ordinul nr.756 din 2008, insotita de documentele mentionate.

Acte necesare

a) original si copie a actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de inmatriculare si certificat de inregistrare fiscala, pentru persoane juridice;
b) original si copie a titlului de proprietate, contractului de arenda, contractului de concesionare, contractului de vanzare-cumparare, contractului de inchiriere, contractului de comodat, contractului de asociere in participatiune, din care sa rezulte dreptul de exploatare pentru suprafata asigurata;
c) fisa informatizata a suprafetelor viticole inscrise in RPV pentru care se solicita sprijin financiar, eliberata de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti;
d) original si copie a politei de asigurare.

Termene limita de obtinere

31 ianuarie 2009.

Pentru campaniile viticole 2009/2010-2012/2013 documentele menționate la alin. (1) se depun pană la data de 1 decembrie a fiecarei campanii viticole.

Alte informatii utile

Norma metodologica din 18/12/2008 – Monitorul Oficial nr. 879 din 24/12/2008

Hotarare nr. 1228 din 01/10/2008 – Monitorul Oficial nr. 696 din 13/10/2008

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)
PUBLICUL:
Telefon Registratura: 021.305.48.00
Telefon Relatii cu publicul: 021.305.48.23
Fax: 021.305.48.03
E-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucuresti
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.roLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014