Subventionarea unitatilor de invatamant cu produse lactate si de panificatie

Obiectiv

Reducerea obezitatii in randul copiilor.

Beneficiari

Unitatile de invatamant in care isi desfasoara activitatea elevi din clasele I-VIII din invatamantul de stat, precum si copii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore.

Activitati subventionate

Acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat.

Se vor furniza:
-produse lactate (lapte UHT, lapte pasteurizat, lapte batut, iaurt simplu integral) in ambalaje de 200 g/unitate;
-produse de panificatie (cornuri, batoane, biscuiti) in ambalaje de 80 g/unitate.

Se vor asigura transportul si distributia zilnic, bisaptamanal sau saptamanal la destinatar (scoala, gradinita).

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Limita valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru un elev, respectiv pentru un prescolar, la 1,17 lei/elev, respectiv prescolar.

b) Alte conditii de obtinere
Cum se obtine subventia

Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de servicii in concordanta cu preturile practicate in mod curent pe piata, avand in vedere inclusiv cotatiile de la bursele de marfuri.

Autoritatea contractanta va avea in vedere valoarea totala a serviciilor prevazute, determinata in conformitate cu programele de invatamant stabilite pentru claseke I-IV in anul scolar 2002/2003 de Ministerul Educatie si Cercetarii.

Procedura de atribuire a contractului privind serviciul de aprovizionare si distributie a laptelui si produselor de panificatie pentru elevi este licitatia restransa.

In scopul asigurarii deplinei transparente, pentru ofertantii calificati in etapa de preselectie se va aplica procedura de licitatie electronica.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice, anuntul de participare si atribuire a serviciului de aprovizionare si distributie a laptelui si produselor de panificatie pentru elevii din clasele I-IV.

Fazele de atribuire a contractului de serviciiprin licitatie electronica se desfasoara calendaristic astfel:
a) publicarea anuntului de participare;
b) inscrierea solicitantilor;
c) preselectia solicitantilor;
d) comunicarea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertei;
e) evaluarea ofertelor;
f) comunicarea rezultatului evaluarii;
g) incheierea contractului;
h) publicarea anuntului de atribuire a contractului de servicii.

Unitatile scolare raspund, in mod direct, de asigurarea conditiilor de primire, receptie si distributie a produselor lactate si de panificatie, precum si de confirmarea documentelor ce stau la baza platii acestora.

Achizitionarea produselor lactate si de panificatie, transportul si distributia acestora la unitatile de invatamant vor fi contractate de catre consiliile judetene si de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu asistenta inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului scolar al municipiului Bucuresti, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Consiliile locale si primarii au obligatia sa urmareasca si sa verifice buna desfasurare a procesului de aprovizionare si conditiile igienico-sanitare privind distributia catre elevi a produselor lactate si de panificatie.

Acte necesare

Pentru autoritatea contractanta:
a) anuntul de participare;
b) instructiunile pentru ofertanti;
c) caietul de sarcini.

Aceste documente vor insoti oferta societatii comerciale pentru obtinerea contractului de executie a serviciului.

Alte informatii utile

Lege nr. 16 din 09/01/2003 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 23/01/2003

Hotarare nr. 714 din 02/07/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 511 din 08/07/2008

Ordonanta de urgenta nr. 96 din 16/08/2002 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 26/08/2002

Regulament din 29/08/2002 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 02/09/2002

Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Daca intrebarile dumneavoastra se refera la:
– Locuri de munca: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – mass.media@anofm.ro
– Protectia copilului si adoptii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – office@anpca.ro
– Asigurari sociale: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– Protectia persoanelor cu handicap: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
– Relatii de munca: Inspectia Muncii

Comisia Europeana (CE)
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii (MECT)
Adresa: Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 70738, Bucuresti
Telefon: +40 (21) 310 4320; +40 (21) 314 2680
Website: www.edu.ro
Ministerul Finantelor Publice (MFP)
Adresa: Romania, Bu
curesti, Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741
Telefon centrala: 319.97.59
Fax general: 312.25.09
Website: www.mfinante.ro

Serviciul relatii cu mass – media (Biroul de Presa)
Telefon/ fax: 0213199735
Telefon central: 0123199759, int. 2274
E- mail: presamfp@mfinante.ro

Biroul de informare publica (Legea nr.544/ 2001 si Legea nr.52/2003)
Telefon: 0213199683
E-mail: publicinfo@mfinante.ro

Ministerul Sanatatii Publice (MSP)
Adresa: Str. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucuresti
Telefon centrala: (021) 307 2500; (021) 307 2600
Fax: (021) 314 1526
Website: www.ms.ro

COMPARTIMENTUL RELATII PUBLICE
E-mail: dirrp@ms.ro
Telefon: 021 3072 524
Fax: 021 3072 675

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014