Finantari

Fonduri europene pentru educaţia copiilor aflaţi în situaţii speciale

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează în consultare publică apelul de proiecte „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”, cu o alocare de 25 de milioane euro, pentru stimularea cadrelor didactice care lucrează cu copii aflaţi în situaţii speciale: • Copii cu risc ridicat de abandon şcolar – majoritatea provin din familii sărace / au dizabilităţi / sunt […]

Întreprinderile sociale primesc sprijin financiar din fonduri europene

Cristian Ghinea, ministru: „Aceste întreprinderi întâmpină probleme în a găsi finanțare, așa că lansăm un mecanism de finanțare dedicat lor” București, 25 iulie 2016 ― Întreprinderile de economie socială – care, prin activitatea lor, contribuie la rezolvarea unor probleme sociale sau ale unei comunități, pot primi un sprijin financiar situat între 50.000 și 100.000 euro, […]

Programul “Tineretul in actiune” – Actiunea 3.2

8651336464545__Fonduri-structurale

Tineret in actiune: Actiunea 3.2 Tineretul in lume: Cooperarea cu alte tari decat tarile vecine Uniunii Europene – apel 2012 Fonduri nerambursabile pentru cooperarea cu alte tari decat tarile vecine Uniunii Europene IntroducereScopul prezentei cereri de propuneri este sprijinirea proiectelor care promoveaza cooperarea in sectorul activitatilor pentru tineret intre tarile participante la programul “Tineretul in […]

Programul Tineret in Actiune 2007-2013 – Apel 2012

8301336466798__Fonduri-structurale

Tineret in actiune 2012: Fonduri pentru promovarea cooperarii europene in domeniul tineretului Obiectivele programului Obiectivele generale sunt urmatoarele: – promovarea cetateniei active in randul tinerilor, in general, si a cetateniei lor europene, in particular; – dezvoltarea solidaritatii si promovarea tolerantei intre tineri, in special in vederea consolidarii coeziunii sociale in Uniunea Europeana; – favorizarea intelegerii […]

Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile

6411336468516__Fonduri-structurale

Fonduri nerambursabile pentru asigurarea dezvoltarii economice durabile Introducere Schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 1680/2008 aplica prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea art. 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat in Jurnalul […]

Programul EuropeAid: Facilitati de vecinatate pentru societatea civila 2011 si Actori nonstatali si autoritati locale – Ucraina 2012

1701336464828__Fonduri-structurale

IEVP – Instrumentul european pentru vecinatate si parteneriat, Actori nonstatali si autoritati locale in dezvoltare Obiective: Lot 1 Facilitati de vecinatate pentru societatea civila cresterea capacitatii organizationale, tehnice, de analiza si argumentare a organizatiilor societatii civile (OSC) in promovarea eficacitatii dialogului politic in Ucraina intre OSC si organele executive ucrainiene; sprijinirea transferului de competente si […]

Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea proiectelor culturale – 1.2.2. Proiecte de traducere literara

2201336466851__Fonduri-structurale

Sprijin nerambursabile pentru realizarea de traduceri literare Introducere Programul sprijina proiecte, organizatii, activitati de promovare si activitati de cercetare din toate domeniile culturii, cu exceptia celor din sectorul audiovizual, pentru care exista un program separat, MEDIA. Obiectivele programului Sprijinul oferit de UE pentru realizarea de traduceri literare are in vedere cresterea gradului de cunoastere a […]

Ghid Alte Finantari Nerambursabile

8991336513021__Fonduri-structurale

Ghid Alte Finantari Nerambursabile Finantarile nerambursabile sunt destinate sprijinirii desfasurarii unor activitati – importante pentru anumite segmente ale societatii sau pentru dezvoltarea de ansamblu a organismului economic si social – din domenii pentru care, din cauza situatiei conjuncturale, nu exista resurse financiare suficiente accesibile in mod curent (de exemplu, reabilitarea infrastructurii in regiuni sarace, recalificare […]

Impreuna pentru fiecare

1021336464987__Fonduri-structurale

Finantare pentru proiecte de interventie comunitara din doua domenii: sanatate si protectia mediului Rompetrol sustine proiecte la nivel national care se refera la protectia mediului si imbunatatirea starii de sanatate a comunitatilor. Solicitanti eligibili Solicitanti eligibili: A) Orice persoana fizica sau juridica se poate angaja ca initiator si/sau sef proiect. Aceasta trebuie sa nu fi […]

ADJB © 2014