Credite

Contul Ideal BCR

7121336676600__images

Banca Banca Comerciala Romana S.A. Solicitanti eligibili Beneficiarii acestui tip de credit sunt persoanele juridice. Activitati eligibile Ideal BCR reprezinta un produs de investitii in lei si valuta. Moneda:– RON, USD, EURSuma minima de deschidere:– LEI: 40.000 RON;– USD: 15.000 USD;– EUR: 15.000 EUR. Suma minima depusa/operatiune:– LEI: 3.000 RON;– USD: 1.000 USD;– EUR: 1.000 […]

Credit pentru co-finantarea/pre-finantarea proiectelor implementate cu fonduri europene post-aderare

3911336677563__images(1)

Banca Banca Comerciala Romana S.A. Solicitanti eligibili Beneficiari eligibili: clienti persoane juridice, autoritati publice locale, asociatii familiale si persoane fizice autorizate, clienti care implementeaza proiecte cu finantare din fonduri europene post aderare. Sunt admisi la creditare si clientii start-up care isi incep activitatea printr-o investitie in cadrul unui proiect dezvoltat cu finantare din fonduri europene […]

Garantii acordate beneficiarilor de finantari din fonduri europene

6921336679639__images(2)

Banca Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM Solicitanti eligibili Poate beneficia de garantia Fondului orice microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie care urmeaza sa realizeze investitii cofinantate din fonduri europene nerambursabile si indeplineste urmatoarele criterii de eligibilitate: a) Are statut juridic de IMM dovedit, in conditiile Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completari ulterioare, […]

Programul ROMCOM de sustinere a investitiilor IMM

1571336676655__images

Banca ROMCOM Obiectivele programului Obiectivul programului ROMCOM il constituie sustinerea investitiilor de modernizare si retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii din sectoarele de productie si servicii, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii intreprinderilor din aceste sectoare si infiintarea de noi locuri de munca. Solicitanti eligibili Acest tip de credit se adreseaza intreprinzatorilor (PFA, AF, […]

Credit pentru investitii si/sau linie de credit/capital de lucru, din surse BERD

6661336677701__images(1)

Banca Banca Comerciala Romana S.A. Introducere Destinatie: finantarea investitiilor sau, dupa caz, activitatii curente dezvoltate/derulate de catre intreprinderile mici si mijlocii si microintreprinderi, inclusiv intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, PFA, persoanele fizice cu profesii liberale si a caror activitate este organizata si reglementata prin legi speciale, precum si societatilor coperative care se constituie si functioneaza conform […]

Garantii din fonduri proprii

8731336679765__images(2)

Banca Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM Obiectivele programului Prin aceste garantii FNGCIMM preia riscul creditului ce este acordat de banca garantand pana la 80% din credit si pana la valoarea de 800.000 de Euro. Solicitanti eligibili Solicitantii eligibili sunt IMM-urile nou infiintate. Pentru garantia acordata se plateste un singur comision a carui […]

Capital de lucru (inclusiv TVA) Revolving

5341336675764__images

Banca Bank Leumi Romania Obiectivele programului Finantarea necesarului de trezorerie, generat in urma finalizarii si operarii proiectului de investitii cu componenta fonduri europene nerambursabile. Solicitanti eligibili Beneficiarii: Clienti persoane juridice care: * sunt incadrate in categoria IMM, conform legislatiei in vigoare; * sunt eligibili pentru obtinerea de fonduri europene nerambursabile in cadrul Programelor Operationale, puse […]

EUROBRD APL Suport

1101336676722__images(1)

Banca BRD – Groupe Societe Generale Introducere EUROBRD APL Suport este un credit de investitii revolving pe termen scurt/mediu, destinat finantarii decalajului de plati existent intre realizarea platilor aferente proiectului de investitie si incasarile de la entitatea finantatoare de fonduri europene. Solicitanti eligibili Beneficiarii acestui tip de credit sunt comuna, orasul, municipiul, judetul sau asocierile […]

Programul “PHARE 2000 – Coeziune economica si sociala” – Linie de credit pentru IMM-uri – RO 0007.02.02.02

7941336677834__images(1)

Banca Banca Comerciala Romana S.A. Solicitanti eligibili Programul este destinat finantarii proiectelor de investitie ale intreprinderilor micro, mici si mijlocii din 25 de judete grupate in 4 regiuni de dezvoltare. Durata Programului nu este determinata deoarece fondul este de tip revolving. Pot solicita si primi finantare intreprinderile (inclusiv intreprinderi nou infiintate). Activitati eligibile Creditele sunt […]

ADJB © 2014