Subventii

Subventionarea productiei de tutun

9181336566634__images

Obiectiv Cresterea si imbunatatirea productiei si a calitatii tutunului. Beneficiari Producatorii agricoli de tutun, persoane fizice sau juridice; Activitati subventionate Cultivarea tutunului. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Valoarea subventiei acordate pe kilogramul de tutun este stabilita pe grupe de varietati:– 47 de euro, insa doar daca respecta limita de suprafata a fermei […]

Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate

1961336570345__images

Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola (FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau […]

Programul Rabla pentru tractoare si masini agricole autopropulsate

5561336571879__descărcare(1)

Obiectiv Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective de protectie a mediului de interes general:a) diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament de la tractoarele si masinile agricole autopropulsate uzate;b) diminuarea efectelor poluarii solului si apei cauzate de scurgerile de substante periculoase de la tractoarele si masinile agricole […]

Subventii pentru achizitionarea de calculatoare

1591336573542__images(1)

Obiectiv Stimularea achizitionarii de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competente in utilizarea tehnicii de calcul. Beneficiari Familiile cu elevi si/sau studenti ai invatamantului de stat sau particular acreditat, in varsta de pana la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 […]

Schema de sprijin temporara privind subventionarea ratei dobanzii pentru creditele contractate de fermieri pentru productie

6331336637545__images(1)

Obiectiv Aceasta schema de ajutor de stat va permite beneficiarilor de credite bancare sa isi desfasurare activitatile de productie din agricultura cu reduceri semnificative ale cheltuielilor curente de productie si, implicit, sa obtina o crestere a rentabilitatii activitatilor agricole. Astfel, aceasta subventie determina o reducere anuala cu circa 45% a sumelor reprezentand dobanzi platite la […]

Subventionarea activitatii de irigatie

5391336566702__images

Obiectiv Imbunatatirea activitatilor de irigatii. Beneficiari Organizatiile si federatiile de agricultori din domeniul imbunatatirilor funciare, care pot fi organizatii ale utilizatorilor de apa (OUAI), sau organizatii de desecari-drenaje care au si activitati de irigatii. Activitati subventionate Exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de irigatii efectuate pentru aplicarea udarilor de aprovizionare si de rasarire, precum si cele […]

Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale

7141336570410__images

Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010-2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de […]

Programul National Apicol 2011 – 2013

6081336571944__descărcare(1)

Obiectiv Scopul de baza al programului este sprijinirea activitatilor de profilactica si combatere a varoozei, a analizelor fizico-chimice ale mierii, achizitionarea materialului biologic pentru refacerea septelului apicol care favorizeaza obtinerea produselor apicole de cea mai inalta calitate in stupine, tiparirea si multiplicarea ghidului de bune practici in apicultura precum si achizitionarea stupilor si inventarierea administrativ-geografica […]

Subventionarea productiei de carne

9881336573598__images(1)

Obiectiv Imbunatatirii calitatii produselor de origine animala. Beneficiari Producatorii agricoli care detin exploatatii agricole, constituite din animale de productie si reproductie. Activitati subventionate Subventiile pentru productiile de carne se acorda pentru animalele livrate la abatoarele autorizate, animalele abatorizate in regim de prestare de servicii pentru crescatorii de animale sau animalele abatorizate in abatoare proprii, autorizate, […]

ADJB © 2014