Subventii

Subventionarea sectorului legume-fructe si agricultura ecologica

9991336567203__images

Obiectiv Sprijinirea si incurajarea producatorilor agricoli din sectorul legume-fructe si agricultura ecologica. Beneficiari Producatorii agricoli persoane fizice si juridice active in productia primara de produse agricole apartinand sectorului legume-fructe si sectorului agricultura ecologica. Activitati subventionate Agricultura ecologica si sectorul legume-fructe. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare – 1.110 lei/ha pentru persoanele fizice membre […]

Programul Rabla pentru tractoare si masini agricole autopropulsate

1781336570778__images

Obiectiv Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective de protectie a mediului de interes general:a) diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament de la tractoarele si masinile agricole autopropulsate uzate;b) diminuarea efectelor poluarii solului si apei cauzate de scurgerile de substante periculoase de la tractoarele si masinile agricole […]

Subventionarea producatorilor agricoli

7371336572107__descărcare

Obiectiv Se acorda sprijin financiar in sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului prin care se urmareste: – ameliorarea populatiilor de animale, plante;– imbunatatirea calitatii produselor de origine animala, vegetala;– imbunatatirea calitatii productiei obtinute pe pajisti;– sustinerea masurilor privind producerea si comercializarea produselor apicole;– asigurarea starii de functionare a infrastructurii […]

Subventii de la UE pentru agricultori

6011336573778__images(1)

Obiectiv Ajutorarea fermierilor romani; Beneficiari Beneficiarii masurilor de sprijin pe suprafata pot fi persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata, in calitate de proprietari, arendasi, concesionari, asociati, administratori in cadrul asociatiilor in participatiune etc. Daca proprietarul a dat terenul in arenda, l-a concesionat sau l-a inchiriat, sprijinul financiar pe […]

Programul Casa Verde 2012 – persoane fizice

5931336374144__Fonduri-structurale

ObiectivScopul programului il reprezinta imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante. BeneficiariEste considerat eligibil […]

Subventionarea achizitiei de berbeci/tapi pentru reproductie

3231336567296__images

Obiectiv Sustinerea din fonduri bugetare a achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie. Beneficiari a) crescatorii de animale, membri ai unei asociatii de crescatori de ovine si/sau caprine legal constituite, ale caror efective sunt inscrise in controlul oficial al productiei si care: – au parcurs sau parcurg o forma de pregatire profesionala in domeniul cresterii […]

Programul National Apicol 2011 – 2013

4291336570842__images

Obiectiv Scopul de baza al programului este sprijinirea activitatilor de profilactica si combatere a varoozei, a analizelor fizico-chimice ale mierii, achizitionarea materialului biologic pentru refacerea septelului apicol care favorizeaza obtinerea produselor apicole de cea mai inalta calitate in stupine, tiparirea si multiplicarea ghidului de bune practici in apicultura precum si achizitionarea stupilor si inventarierea administrativ-geografica […]

Subventionarea Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire

6311336572180__descărcare

Obiectiv Imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante. Beneficiari Operatorii economici (constituiti potrivit Legii […]

ADJB © 2014