Ajutoare de stat pentru realizarea angajamentelor asumate in favoarea bunastarii pasarilor

Obiectiv

Actul normativ urmareste stimularea cresterii competitivitatii sectorului avicol romanesc si atingerea obiectivelor europene privind bunastarea animalelor, prin acoperirea costurilor suplimentare si pierderii de venituri datorate angajamentelor asumate pe baze voluntare pentru o perioada de 5 ani, prin aplicarea unor masuri, altele decat masurile tehnologice obligatorii care asigura bunastarea pasarilor, astfel:

– folosirea de furaje ce contin micotoxina deoxinivalenol pana la un nivel maxim de 2,5 mg/kg;
– folosirea de furaje ce nu contin proteine de origine animala, inclusiv faina de peste;
– practicarea unei metode de crestere, naturala sau artificiala, ce nu provoaca sau nu cauzeaza suferinte sau vatamari pasarilor;
– manipularea in vederea prinderii, incarcarii in custi si transportul pasarilor fara vatamarea pasarilor;
– asigurarea potabilitatii apei utilizate in procesul tehnologic, in conformitate cu prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
– imbunatatirea parametrilor de microclimat – temperatura, umiditate, viteza aerului.

Beneficiari

Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, si care detin, cresc sau exploateaza pasari, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Prezenta scheme se aplica beneficiarilor care indeplinesc urmatoarele conditii:

– isi asuma pe ba
ze voluntare pentru o perioada de 5 ani, angajamentul ferm pentru utilizarea tuturor celor 6 masuri, a uneia sau a unor combinatii din cele 6 masuri tehnologice care asigura bunastarea dintre cele specificate la art 3 alin.(2).
– fac parte din forme asociative legal constituite, grupuri de producatori recunoscute de stat, asociatii economice sau cooperative de productie si valorificare, sau sunt membrii ai altor organizatii profesionale;
– detin autorizatie sanitara veterinara pentru exploatatie;
– sunt inregistrati in Registrul agricol / Registrul National al Exploatatiilor al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor detinand un cod de exploatatie, dupa caz.

b) Alte conditii de obtinere
Termene limita de obtinere

Ajutoarele de stat se acorda anual, in plati semestriale. Suma maxima de ajutor nu poate depasi 500 Euro / UVM/an.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014