Ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica

Obiectiv

Aceasta Hotarare a Guvernului, aprobata in Sedinta de Guvern din data de 21 iulie a.c., are drept scop stimularea activitatii exploatatiilor inregistrate in sistemul de agricultura ecologica, aflate in perioada de conversie, prin acordarea de plati anuale suplimentare.

Schema de sprijin din prezenta hotarare urmareste:
– imbunatatirea calitatii produselor agricole, prin trecerea exploatatiilor din agricultura conventionala la practicarea agriculturii ecologice;
– cresterea suprafetelor si a numarului exploatatiilor agricole inregistrate in sistemul de agricultura ecologica;
– evitarea iesirii din sistemul de agricultura ecologica a exploatatiilor care sunt certificate in acest sistem;
– oferirea de alimente cu gust si calitati autentice si sigure catre consumatori, certificate de un organism de inspectie si certificare.

Beneficiari

Beneficiarii ajutorului specific sunt producatorii agricoli, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, active, inregistrate in fiecare an in sistemul de agricultura ecologica si care se afla sub contract cu un organism de inspectie si certificare aprobat in Romania.

Ajutorul specific se va acorda operatorilor din trei sectoare, produtia vegetala, cea animaliera si apicultura, pe exploatatie, in functie de marimea acesteia.

Activitati subventionate

Acest sprijin se acorda operatorilor din productia vegetala care detin exploatatii in suprafata incepand de la 0,3 ha si care merg pana peste 100 ha, aflate in perioada de conversie. Acestia pot cultiva: plante anuale, perene, pasuni si fanete. De exemplu, un operator care cultiva intre 0,3 – 5 hectare cu plante anuale, perene sau pasuni va primi suma de 1500 Euro pe exploatatie, iar un operator care cultiva intre 21 – 50 ha, valoarea sprijinului este de 2900 Euro.

De asemenea, sprijinul se acorda crescatorilor de animale (pasari, bovine, ovine, caprine), care sunt obligatoriu in perioada de conversie, tot in functie de dimensiunea exploatatiei (numarul de animale). De exemplu un crescator care detine intre 21 – 100 ovine sau caprine in conversie, va primi 1500 Euro, iar cel care detine peste 100 capete, va primi 3500 euro.

Totodata, apicultorii sunt si ei beneficiari ai acestui sprijin. Detinatorii a pana la 50 de familii de albine aflate in conversie, vor primi 750 euro, iar cei care detin peste 100 familii de albine vor primi 950 euro.

Termene limita de obtinere

Ajutorul specific prevazut in aceasta hotarare de guvern se acorda anual incepand cu 2010 si reprezinta un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricola, care se acorda temporar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Hotararea vizeaza absorbtia intregului buget de 3.098.000 Euro, alocat din FEGA, platilor suplimentare aferente explotatiilor aflate in perioada de conversie in anul 2010.

Datorita faptului ca in urma controlului efectuat de APIA numarul de beneficiari eligibili a fost mai mic decat cel estimat, platile anuale suplimentare maxime/exploatatie au fost recalculate si excedentul de 981.400 Euro s-a realocat cu mentinerea valorilor procentuale initiale de alocare.

Astfel, in functie de numarul de beneficiari eligibili, platile cresc cu 41% la productia vegetala si 79% la productia animaliera.

Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile ulterioare, pot depune cererea de sprijin financiar, cu obligatia sa se autorizeze si sa depuna copie de pe certificatul de inregistrare la Registrul Comertului intre 1 septembrie – 17 octombrie 2011. Efectuarea controlului la fata locului va incepe la data de 1 noiembrie 2011.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.ro


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014