Credite pentru finantarea activitatilor economice, agricole si non agricole, in cadrul Proiectului de dezvoltare rurala a Muntilor Apuseni finantat de FIDA

Banca

Banca Comerciala Romana S.A.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii creditului: persoane fizice – producatori agricoli individuali, persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale si persoane juridice, atat entitati in functiune la data solicitarii creditului, cat si entitati nou infiintate (start-up-uri).

Zonele in care programul este operational: Judetele Alba, Arad, Bacau, Bihor, Buzau, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Neamt, Salaj, Sibiu, Suceava, Valcea, Vrancea.

Activitati eligibile

Tipuri de credite:
» in cazul persoanelor fizice – credite specifice activitatilor producatorilor agricoli individuali sau asociati in diferite forme: credite pentru capital de lucru, necesar productiei agricole vegetale sau animale, credite pentru investitii în domeniul productiei vegetale sau animale, inclusiv lucrari de constructii si amenajari de ferme, depozite si alte constructii specifice domeniului agrozootehnic, utilaje, instalatii, mijloace de transport necesare acestor activitati etc.

» in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor familiale si intreprinderilor individuale: credite de investitii, credite pentru capital de lucru (pe termen scurt si mediu);

» in cazul persoanelor juridice: credite de investitii, credite pentru capital de lucru (pe termen scurt si mediu), credite pentru cheltuieli si stocuri temporare/sezoniere, credite ipotecare/imobiliare.

Activitati eligibile: Toate activitatile economice legale agricole si/sau non-agricole, fezabile din punct de vedere economic, cu impact semnificativ asupra dezvoltarii/diversificarii activitatilor economice din comunitatile rurale si/sau social prin generarea de noi locuri de munca, cum ar fi (fara a se limita la acestea):

» imbunatatirea septelului;
» prelucrarea produselor alimentare;
» agroturismul;
» comercializarea produselor agoalimentare si de larg consum;
» alte industrii rurale, inclusiv capitalul de lucru necesar, respectiv materii prime, materiale, obiecte de inventar etc. aferente acestor activitati.

Valoarea maximaa creditului: 150.000 USD.In functie de necesitatile beneficiarilor de credite, pot fi acordate concomitent, pentru acelasi obiectiv de investitii, mai multe tipuri de credite dintre cele mentionate mai sus, fara ca soldul total al acestora sa depaseasca suma maxima de 150.000 USD.

Moneda de acordare a creditului: USD.

Durata creditului: maximum 10 ani, fara ca termenul final de rambursare a creditului sa depaseasca 01.12.2018 (data expirarii valabilitatii Acordului de împrumut semnat de Romania cu FIDA).

Perioadele de gratie si de rambursare: se vor stabili in functie de specificul fiecarui proiect.

Dobanda aplicabila: cea prevazuta de reglementarile de creditare in vigoare ale bancii, dar nu mai putin de 9% / p.a. la data acordarii creditului.

Rambursarea creditelor: rate lunare/trimestriale/semestriale (in prima zi a lunii /a primei luni a trimestrului / semestrului).

Termene limita

Acest program nu are termen limita.

Sursa: Banca Comerciala Romana
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contact finantatorBANCA COMERCIALA ROMANA

B-dul Regina Elisabeta, nr.5

Sector 3, Bucuresti

Tel: 021 / 407.42.00

E-mail: contact.center@bcr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014