Centre urbane

Bani pentru cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca in orase
“Centre urbane”

Obiectivele programului

Obiectivul acestui domeniu major de interventie il reprezinta cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca in orase, prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.

Solicitanti eligibili

Ghidul se adreseaza in principal potentialilor solicitanti de finantare nerambursabila, respectiv:
– unitatilor administrativ-teritoriale din mediul urban (respectiv orase/municipii), reprezentate de autoritatile administratiei publice locale;
– Asociatiilor de dezvoltare intercomunitara (ADI), constituite in conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, avand obligatoriu in componenta orasul/municipiul pe teritoriul caruia este localizata zona de actiune urbana identificata, sau
– parteneriatelor constituite intre unitati administrativ-teritoriale din mediul urban si judetul in care acestea sunt localizate, reprezentate de catre autoritatile administratiei publice locale corespunzatoare.

Activitati eligibile

Proiectele individuale, incluse in planurile integrate de dezvoltare urbana ce vor fi finantate prin intermediul Axei prioritare 1, domeniul major de interventie 1.1 al POR trebuie sa se incadreze in urmatoarele categorii de operatiuni si activitati eligibile:
a) reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban:
– infrastructura publica urbana;
– transport si mobilitatea populatiei;
– patrimoniu cultural mondial (UNESCO), national si local, din mediul urban.
b) dezvoltarea durabila a mediului de afaceri;
c) reabilitarea infrastructurii sociale.

Conditii de finantare
Alocarea financiara orientativa pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013 este de 4.568,34 milioane euro, din care 3.726,02 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), restul reprezentand fonduri publice nationale.

Din totalul fondurilor alocate pentru Programul Operational Regional, alocarea financiara pentru axa prioritara 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere” este de 1.391,171 milioane euro, din care 1.117,806 milioane Euro din FEDR si 273,365 milioane euro co-finantare nationala.

Alocarea financiara disponibila pentru aceasta a doua cerere deschisa de proiecte este de 80 milioane euro, repartizata pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov.

Termene limita

Cererile de finantare pot fi depuse in mod continuu la sediul ADRBI incepand cu data de 8 martie 2010, ora 9.00.

Pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014