Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora POR

Fonduri pentru dotarea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica
POR: Op. “Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora”
Obiectivele programului

In cadrul acestui domeniu major de interventie, se vor finanta proiecte in cadrul a trei operatiuni distincte, si anume:
a. Crearea unei imagini pozitive a Romaniei ca destinatie turistica prin definirea si promovarea brandului turistic national;
b. Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor turistice si a activitatilor de marketing specifice;
c. Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora.

Solicitanti eligibili

In cadr
ul prezentei cereri deschise de proiecte, solicitantii eligibili sunt:
1. Unitati administrativ teritoriale (UAT) municipii/orase cu concentrare mare si foarte mare de resurse naturale si/sau antropice, conform Legii nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, “Sectiunea a VIII-a Zone cu resurse turistice”, anexa nr. 1 “Unitati administrativ teritoriale cu resurse naturale si antropice mari si foarte mari”, cu exceptia celor din mediul rural;
Nota! Unitatile administrativ teritoriale (UAT) municipii/orase care detin in aria administrativa mai multe statiuni turistice, pot depune in cadrul aceleiasi sesiuni de depunere, cate un proiect de creare centre de informare si promovare turistica, pentru fiecare statiune turistica in parte.
2. Statiunile turistice de interes local si national conform H.G. nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, anexa nr. 5 “Lista localitatilor atestate ca statiuni turistice de interes national respectiv local”, cu exceptia celor din mediul rural;
3. Unitati administrativ teritoriale (UAT) municipii/orase/judet conform Programului Operational Regional anexa nr. 8 care nu au contractat fonduri structurale la prima cerere deschisa de proiecte in cadrul acestei operatiuni.

In cadrul acestei operatiuni, nu sunt eligibile parteneriatele intre unitati adminstrativ teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale).

Activitati eligibile

In cadrul acestei operatiuni, se vor finanta 2 tipuri de proiecte:

Primul tip de proiecte cuprinde urmatoarele activitati:
– Construirea/reabilitarea cladirilor in care vor functiona Centrele Nationale de Informare si Promovare Turistica;
– Dotarea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica;
– Crearea bazelor de date cu informatii turistice, necesare Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica
– Crearea/dezvoltarea de web site-uri pentru promovarea produselor turistice promovate la nivel zonal/regional/national.

Nota: in cazul constructiilor noi in care va functiona CNIPT, proiectul tehnic
va fi elaborat pe baza Anexei 2.
Exceptie vor face Unitatile administrativ teritoriale (UAT) municipii/orase/judet conform Programului Operational Regional anexa nr. 8 care nu au contractat fonduri structurale la prima cerere deschisa de proiecte in cadrul acestei operatiuni.

Al 2-lea tip de proiecte cuprinde urmatoarele activitati:
– Dotarea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica;
– Crearea bazelor de date cu informatii turistice, necesare Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica;
– Crearea/dezvoltarea de web site-uri pentru promovarea produselor turistice promovate la nivel zonal/regional/national.

Conditii de finantare
Pentru proiecte ce presupun construirea/ reabilitarea cladirilor in care vor functiona Centrele Nationale de Informare si Promovare Turistica valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre:
– minim 170.000 lei si maxim 630.000 lei si
– minim 170.000 lei si maxim 1.700.0001 lei.Pentru proiecte ce presupun dotarea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre:
– minim 170.000 lei si maxim 330.000 lei.

Atentie! Valoarea totala a proiectului reprezinta suma cheltuielilor eligibile si neeligibile inclusiv a TVA aferenta.

Termene limita

Proiectele se depun continuu, incepand cu data de 12 martie 2012, la sediul OI Turism.

Afla mai multe raspunsuri pe forumul Finantare.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014