Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice DMI 5.2

Fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea durabila si promovarea turismului
DMI 5.2 “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice”

Introducere

POR va finanta obiectivele cu potential turistic care sunt incluse in localitatile din mediul urban, localitatile din mediul rural in care sunt implementate proiecte cu o valoare mai mare de 1.500.000 euro, statiunile balneare si balneo-climatice (indiferent daca sunt localizate in mediul rural sau urban).

Obiectivele programului<
/div>

Obiectivele acestui domeniu de interventie sunt:
– Valorificarea resurselor naturale in scop turistic;
– Diversificarea serviciilor turistice;
– Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, in scopul cresterii numarului turistilor si a duratei sejurului.

Solicitanti eligibili

Categorii de beneficiari eligibili:

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat):
– Autoritati ale administratiei publice locale;
– Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale;
– Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara.

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica/ privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat):
– Autoritati ale administratiei publice locale;
– Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale;
– Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara;
– IMM-uri din domeniul turismului si/ sau activitati conexe;
– Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale si ONG-uri din domeniul turismului si/ sau activitati conexe.

Activitati eligibile

Operatiunile eligibiile sunt:

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica (
care nu intra sub incidenta ajutorului de stat):
– Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic;
– Valorificarea potentialului turistic montan;
– Dezvoltarea turismului balnear.

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica – privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat):
– Dezvoltarea turismului balnear;
– Crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente.

Conditii de finantare
Alocarea financiara disponibila pentru aceasta cerere deschisa de proiecte este de 108,08 milioane euro, pentru toate regiunile de dezvoltare.

Valoarea totala a proiectului (suma tuturor cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului) trebuie sa fie cuprinsa intre 700.000 lei si 85.000.000 lei.

Pentru proiectele care se implementeaza in mediul rural valoarea minima totala a proiectului (suma tuturor cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului) trebuie sa fie mai mare de 6.400.000 lei.

Termene limita

Cerere de proiecte cu depunere continua pana la depasirea cu 50% a alocarii financiare pe fiecare regiune.

Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009.

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare: Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Nord-Vest, Sud Muntenia, Bucuresti-Ilfov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014