Credit de investitii pentru clientii cu activitatea principala in sectorul agricol din surse IFC

Banca

Banca Comerciala Romana S.A.

Introducere

Destinatie: finantarea proiectelor de investitii si/sau capitalul de lucru ale beneficiarilor eligibili; in cazul clientilor PFA se pot acorda doar credite pentru investitii.

Solicitanti eligibili

Beneficiari eligibili: intreprinderile mici si mijlocii, microintreprinderile, inclusiv intreprinderile individuale, familiale, persoane fizice autorizate cu activitate principala in sectorul agricol, societatile cooperatiste care se constituie si functioneaza conform legislatiei in domeniu, respectiv orice entitate legal constituita conform legislatiei romanesti.

De asemenea, beneficiarii trebuie sa indeplineasca si criteriile de eligibilitate impuse de banca pentru segmentele de clienti corporate, microintreprinderi si PFA.

Activitati eligibile

Proiecte eligibile – proiecte ale beneficiarilor eligibili referitoare la orice activitate in agricultura cu exceptia celor excluse la creditare prin normele interne si a celor excluse de IFC de la finantare.

Moneda: RON sau EUR.Plafon maxim: 2 milioane EUR (sau echivalent RON) pentru un credit de investitii si/sau capital de lucru acordat din surse IFC unui solicitant.

» microintreprinderi: in cazul creditui pentru capital de lucru din surse IFC – plafonul maxim nu poate depasi de 6 ori cifra de afaceri medie lunara, dar nu mai mult de 2 milioane EUR (sau echivalent in RON); pentru activitatile cu specific sezonier, se poate dimensiona creditul in functie de cifra de afaceri la oricare dintre ultimele 2 perioade (anuala si semestriala)
» un beneficiar poate accesa unul sau mai multe credite acordate din sursa IFC, cu conditia ca valoarea cumulata a acestora sa nu depaseasca 2 milioane EUR (sau echivalent RON); in cazuri bine justificate se pot acorda credite care sa depaseasca aceasta limita, numai cu acordul prealabil al IFC.

Perioada de acordare: termen mediu sau lung de minim 3 ani, in functie de solicitarea clientului, de perioadele maxime de acordare specifice fiecarui tip de credit si prevazute in reglemetarile interne in vigoare, precum si de istoricul beneficiarului in ceea ce priveste rambursarea creditelor.

Perioada de gratie: se va acorda in conformitate cu reglementarile interne BCR, in vigoare la data acordarii creditului si specifice fiecarui tip de credit.

Rambursari: in rate egale lunare/trimestriale.

Termene limita

Acest program nu are termen limita.

Sursa: Banca Comerciala Romana
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contact finantatorBANCA COMERCIALA ROMANA

B-dul Regina Elisabeta, nr.5

Sector 3, Bucuresti

Tel: 021 / 407.42.00

E-mail: contact.center@bcr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014