Credit pentru co-finantarea/pre-finantarea proiectelor implementate cu fonduri europene post-aderare

Banca

Banca Comerciala Romana S.A.

Solicitanti eligibili

Beneficiari eligibili: clienti persoane juridice, autoritati publice locale, asociatii familiale si persoane fizice autorizate, clienti care implementeaza proiecte cu finantare din fonduri europene post aderare. Sunt admisi la creditare si clientii start-up care isi incep activitatea printr-o investitie in cadrul unui proiect dezvoltat cu finantare din fonduri europene post aderare.

Activitati eligibile

Creditele de investitii se pot acorda atat pentru prefinantarea fondurilor nerambursabile aprobate in cadrul proiectului cat si pentru cofinantarea cheltuielilor eligibile si neeligibile din cadrul proiectului, in conditiile prevazute de reglementarile interne BCR privind activitatea de creditare.

Moneda:- pentru creditele de pre-finantare: RON
– pentru creditele de co-finantare: RON, EUR, USD.

Plafon maxim al creditului:

– pentru creditele de pre-finantare: valoarea maxima acordata nu va depasi valoarea finantarii nerambursabile aprobata in cadrul proiectului de investitii, conform contractului incheiat de beneficiar cu Autoritatea de Management
– pentru creditele de co-finantare: conform normelor interne de creditare corporate si retail

Termen:

– pentru creditele de pre-finantare: maxim 3 ani, conform declaratiei/graficului de esalonare a cererilor de rambursare a fondurilor europene, la care se mai adauga o perioada maxima de 90 zile pentru decontarea cererii de rambursare finala;
– pentru creditele de co-finantare: maxim 15 ani.

Perioada de gratie:

– pentru creditele de pre-finantare – perioada de gratie maximum 12 luni;
– pentru creditele de co-finantare: maxim 3 ani in functie de tipul proiectului, conform reglementarilor interne in vigoare specifice fiecarui segment de clienti.

Termene limita

Acest program nu are termen limita.

Sursa: Banca Comerciala Romana
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contact finantatorBANCA COMERCIALA ROMANA

B-dul Regina Elisabeta, nr.5

Sector 3, Bucuresti

Tel: 021 / 407.42.00

E-mail: contact.center@bcr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014