Credit punte – finantarea capitalului de lucru – bunastare pasari/porcine

Banca

CEC Bank

Obiectivele programului

Sustinerea clientilor prin finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, respectiv a bunastarii si protectiei porcinelor

Solicitanti eligibili

Clientii eligibili care detin, cresc sau exploateaza pasari/porcine, individual sau in forme juridice, conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole, si pentru care A.P.I.A. elibereaza Adeverinte de Inregistrare Beneficiar, sunt:

I. persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare

si/sau

II. persoane juridice, dupa um urmeaza:
– societati comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– asociatii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile ulterioare, si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitati eligibile

Destinatia creditului: Finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente, inclusiv pentru plata obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete, pe baza adeverintei eliberate de A.P.I.A.

Scadenta creditului: unica, la data stabilita pentru efectuarea platilor de catre A.P.I.A. in Conventiile (dupa caz in Actele Aditionale) incheiate de Banca privind finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, respectiv a bunastarii si protectiei porcinelor.

Valoarea creditului: 80% din suma mentionata in Adeverinta eliberata de A.P.I.A.

Contributie proprie: nu se solicita.

Valuta: LEI.

Dobanda:
– PR + 1,6% – pentru clientii care beneficiaza de garantia FGCR si se incadreaza in clasa de performanta financiara A;
– PR + 2,6% – pentru clientii care beneficiaza de garantia FGCR si se incadreaza in clasa de performanta financiara B si C;
– PR + 1,6% – pentru celelalte categorii de clienti (care nu beneficiaza de garantia FGCR).

Dobanda majorata: in cazul nerambursarii creditului pana la data stabilita in Conventiile incheiate de Banca cu A.P.I.A., F.G.C.R. si M.A.D.R. sau in actele aditionale ulterioare, clientul va datora Bancii o dobanda majorata cu 3 p.p. fata de dobanda practicata pentru aceste credite.

Comisioane: comision de gestiune de 0,25%, perceput la fiecare utilizare, la momentul la care beneficiarul se prezinta cu o noua adeverinta si aplicat la suma acordata, cu posibilitatea recuperarii din creditul acordat.

Garantii:
– garantie din partea F.G.C.R. pentru 80% din valoarea creditului, in conformitate cu prevederile Conventiei cadru
– plafon de garantare incheiata de Banca cu F.G.C.R.;
– cesiunea creantelor pe care beneficiarii masurii de sprijin le au fata de A.P.I.A., constand in sumele totale cuvenite beneficiarilor ca ajutoare de stat acordate de A.P.I.A. pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, respectiv in favoarea bunastarii si protectiei porcinelor, conform adeverintelor eliberate de A.P.I.A., derulate prin contul beneficiarului deschis la Banca;
– ipoteca mobiliara pe conturile curente ale clientului deschise la Banca;
– un bilet la ordin in alb, stipulat fara protest avalizat de persoane agreate de Banca (actionari majoritari/asociati majoritari/administratori, dupa caz);
– alte tipuri de garantii reale si personale, dupa caz, conform reglementarilor interne in vigoare, pentru clientii care nu sunt eligibili potrivit crietriilor F.G.C.R. de acordare a garantiei si pentru clientii cu capital majoritar de stat si intreprinderile mari.

Rambursarea creditului: integral la data primirii sumelor cuvenite beneficiarilor ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, respectiv in favoarea bunastarii si protectiei porcinelor, dar nu mai tarziu de data stabilita in Conventiile incheiate de Banca cu A.P.I.A., F.G.C.R. si M.A.D.R. sau in actele aditionale ulterioare, prin creditarea contului curent deschis la Banca de catre client.

Rambursarea anticipata este permisa fara perceperea comisionului de rambursare anticipata atunci cand se realizeaza din sursele proprii ale clientului sau din sursele provenind din sprijinul financiar de la A.P.I.A.

Termene limita

Acest credit nu are termen limita.

Sursa: CEC Bank
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contact finantator

Casa de Economii si Consemnatiuni

11-13 Calea Victoriei

Sector 3, Bucharest

Tel: +40-(0)21-311.11.19

Fax: +40-(0)21-312.54.25

Telverde: 0 800 800 848

E-mail: office@cec.ro


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014