EUROBRD APL Linie/Credit de Investitii

Banca

BRD – Groupe Societe Generale

Solicitanti eligibili

Beneficiarii acesti tip de credit sunt comuna, orasul, municipiul, judetul sau asocierile acestora.

Activitati eligibile

Acesta este un credit de investitii pe termen mediu/lung pentru finantarea unuia/mai multor Proiect(e) de Investitii, avand doua componente, si anume:

– finantarea componentei de contributie proprie aferenta finantarilor obtinute prin fonduri UE nerambursabile;
– finantarea decalajului de plati existent intre realizarea platilor aferente proiectului de investitie si incasarile de la entitatea finantatoare de fonduri nerambursabile.

Durata:
– maxim 20 de ani, componenta revolving a facilitatii fiind de maxim 4 ani.

Rambursarea:
– se face la solicitarea clientului. La expirarea perioadei de utilizare rambursarea se va efectua conform graficului de rambursare, in rate lunare/trimestriale/semestriale.

Termene limita

Acest program nu are termen limita.

Sursa: BRD – Groupe Societe Generale
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contact finantator

Turn BRD – Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7

Sector 1, 011171, Bucuresti

Tel: + 4 021 302 6161

TelVerde: 0800 803 803

E-mail: vocalis@brd.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014