Infiintarea grupurilor de producatori Masura 142

Sprijini pentru incurajarea infiintarii grupurilor de producatori din sectorul agricol si silvic
Masura 142 “Infiintarea grupurilor de producatori”

Obiectivele programului

Obiectiv general cresterea competitivitatii sectoarelor primare agricol si silvic, prin dezvoltarea echilibrata a relatiilor dintre producatori si sectoarele de procesare si comercializare, precum si adaptarea productiei din punct de vedere calitativ si cantitativ la cerintele consumatorilor.

Obiectivul specific al masurii este incurajarea infiintarii grupurilor de producatori din sectorul agricol si silvic in vederea obtinerii de produse de calitate care indeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de productie unitare si sprijinirea accesului la piata a propriilor membri.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 142 sunt grupurile de producatori recunoscute oficial incepand cu data de 1 ianuarie 2007 pana la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Categoriile de solicitanti care pot primi finantare nerambursabila, recunoscuti ca si grup de producatori conform legislatiei nationale in vigoare, sunt:
– Societati comerciale, conform Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Societati agricole si alte forme de asociere in agricultura, conform Legii nr. 36/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
– Asociatii conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005;
– Cooperative agricole, conform Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004;
– Orice alta forma juridica de asociere, conform legislatiei in vigoare.

Conditii de finantare
Contributia publica aferenta Masurii 142, este de 138.855.905 Euro din care:
– 20%, contributia Guvernului Romaniei;
– 80%, contributia Uniunii Europene.

Prin Masura 142 se acorda sprijin public nerambursabil de 100%, conform anexei Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. Suma acordata prin aceasta masura se calculeaza anual in functie de valoarea productiei anuale comercializate de catre grupul de producatori recunoscut.

Termene limita

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014