Instalarea tinerilor fermieri PNDR 112

Obiectivele programului

Masura 112 “Instalarea tinerilor fermieri” are ca obiective generale:

 • imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca;
 • imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura.

Obiectivele specifice ale masurii se refera la cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri.

Obiectivele operationale se refera la cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in varsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare),persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE;
 • este situata pe teritoriul tarii;
 • este i
  nregistrata in Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112, sunt:

 • persoana fizica;
 • persoana fizica inregistrata si autorizata:

– individual si independent, ca persoana fizica autorizata;
– ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;

 • asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Activitati eligibile

Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind investitiile care se realizeaza demonstrand ca cel putin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitatii cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, astfel:

 • construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului;
 • achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje,instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate;
 • achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie;
 • plantarea si replantarea plantelor perene;
 • achizitionarea de teren pentru activitati agricole.
Conditii de finantare

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depasi 40.000 de Euro/ exploatatie, sub rezerva aprobarii ulterioare a acesteia de catre Comisia Europeana.

Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul unic de identificare de la APIA, inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Exploatatia agricola este o unitate tehnico-economica ce isi desfasoara activitatea sub o gestiune unica, are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole si/sau activitatea zootehnica.

Exploatatia agricola reprezinta ansamblul unitatilor de productie gestionate de agricultor si situate pe teritoriul aceluiasi stat membru.

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin prin aceasta masura decat o singura data.

In situatia in care se constata ca exploatatia agricola a solicitantului indeplinea conditia minima (dimensiunea exploatatiei agricole este cuprinsa intre 6 – 40 UDE) cu mai mult de 12 luni inainte de depunerea Cererii de Finantare, acesta nu este eligibila pentru sprijin.in cadrul exploatatiilor apicole, tinerii fermieri nu pot face achiziti de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si matci prin Programul National Apicol 2011-2013, dupa momentul depunerii Cererii de Finantare si pe toata perioada derularii contractului cu APDRP.

Solicitantii care acceseaza in paralel alte programe pentru achizitii de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si matci sunt declarati neeligibili si vor returna intregul sprijin acordat.Data instalarii tanarului fermier = data ultimei inregistrari operata pentru sectorul vegetal in Registrul unic de identificare de la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura sau pentru sectorul zootehnic din Registrul Exploatatiei al ANSVSA prin care se dovedeste ca dimensiunea exploatatiei agricole este cuprinsa intre 6 – 40 UDE.

Data instalarii tanarului fermier se stabileste pe baza istoricului exploatatiei de la APIA, de catre expertii APDRP. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tanarul fermier trebuie sa fie instalat intr-o exploatatie agricola care are dimensiunea de minimum 6 UDE, cu mai putin de 12 luni inaintea depunerii Cererii de Finantare la APDRP.
Termene limita

Proiectele se depun in perioada 1 – 29 iunie 2012.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
sursa: finantare.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014