MEDIA 2007: Sprijin pentru distributia transnationala de filme Europene – Sistemul “agent de vanzari” 2012

Obiective si descriere

Unul dintre obiectivele programului este sa incurajeze si sa sprijine o distributie transnationala mai larga a filmelor europene recente prin alocarea de fonduri distribuitorilor, in functie de serviciile prestate pe piata, in vederea reinvestirii ulterioare in filme europene externe recente.

Programul urmareste, de asemenea, sa incurajeze stabilirea de contacte intre sectorul de productie si cel de distributie, in vederea cresterii cotei de piata a filmelor europene si a competitivitatii societatilor europene.

Solicitanti eligibili

Acest anunt este destinat oricarei societati europene care actioneaza ca agent intermediar pentru producator, care este specializata in exploatarea comerciala a unui film prin comercializarea si licentierea unui film distribuitorilor sau altor cumparatori pentru tari straine si ale caror activitati contribuie la atingerea obiectivelor mentionate mai sus ale programului MEDIA, astfel cum au fost descrise in decizia Consiliului.

Solicitantii trebuie sa aiba sediul in una dintre urmatoarele tari:

  • cele 27 de tari ale Uniunii Europene;
  • tarile SEE;
  • Elvetia;
  • Croatia;
  • Bosnia si Hertegovina (cu conditia finalizarii procesului de negociere si a formalizarii participarii acestei tari la programul MEDIA).

Actiuni eligibile
Sistemul “agent de vanzari” de sprijin cuprinde doua etape:

  • generarea unui fond potential, care va fi calculat in functie de rezultatele obtinute de societate pe piata europeana in timpul perioadei de referinta (2007-2011);
  • reinvestirea fondului potential: astfel generat de fiecare societate, fondul trebuie reinvestit in 2 module (2 tipuri de actiuni) pana la 1 martie 2014:

1. garantii minime sau avansuri achitate pentru drepturile de vanzare internationale pentru filme europene externe recente;
2. si/sau in promovare, marketing si publicitate a filmelor europene externe recente pe piata.

Pentru ca filmul sa fie eligibil, primele sale drepturi de autor pentru acesta nu trebuie sa fi fost stabilite inainte de 2007.

Durata maxima a actiunilor este 18 luni de la data semnarii contractului de vanzare international.

Actiunile de reinvestire a fondului potential generate de aceasta cerere de propuneri trebuie sa se conformeze urmatoarelor termene-limita:

Contractul/acordul de vanzare international cu producatorul poate fi semnat cel mai devreme la 18 iunie 2012.

Cererile de reinvestire trebuie prezentate agentiei in termen de 6 luni de la semnarea contractului/acordului de vanzare international cu producatorul, dar nu mai tarziu de 1 martie 2014 (data postei va fi considerata ca dovada).

Conditii de finantare
Bugetul total disponibil este de 1,5 milioane EUR.

Contributia financiara acordata este o subventie. Contributia financiara din partea Comisiei nu poate depasi 50% din totalul costurilor eligibile. Nu s-a stabilit o suma maxima.

Agentia isi rezerva dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

Termenul de depunere a cererilor

Propunerile pentru “generarea” unui fond potential trebuie trimise cel mai tarziu la 18 iunie 2012 (data postei) la urmatoarea adresa:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014