Noi masuri guvernamentale pentru simplificarea verificarii proiectelor cu fonduri structurale si de coeziune

Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, 30 mai 2012, o serie de masuri pentru simplificarea procesului de verificare a cererilor de rambursare aferente proiectelor finantate din instrumente structurale.

Efectele acestor masuri, identificate de Ministerul Afacerilor Europene impreuna cu autoritatile de management (AM-uri), vor consta in scurtarea duratei procesului de verificare a cererilor de rambursare, in reducerea poverii administrative atat la nivelul beneficiarilor, cat si al structurilor care gestioneaza fondurile, precum si in cresterea predictibilitatii activitatii beneficiarilor proiectelor.

Conform memorandumului aprobat de guvern, se vor simplifica si transparentiza solicitarile de documente necesare la depunerea cererilor de rambursare.
In termen de doua saptamani, autoritatile de management vor trebui sa avanseze spre aprobare Ministerului Afacerilor Europene lista exhaustiva a documentelor justificative pentru cheltuielile declarate de beneficiari.
Lista va specifica cu claritate documentele care sunt solicitate ca anexa la cererea de rambursare, respectiv cele care trebuie pastrate la sediul beneficiarului si constituie subiect de verificare la fata locului.

O alta masura, pe care autoritatile de management o vor implementa in trei saptamani, consta in eliminarea verificarii administrative a elementelor de cost cu valoare mai mica de o mie de lei.

Totodata, Ministerul Afacerilor Europene va elabora proceduri simplificate de verificare a achizitiilor efectuate de catre beneficiarii privati, pe care le va supune aprobarii guvernului in termen de patru saptamani.

Guvernul Romaniei a decis si modul de implementare a masurilor cu aplicare imediata, pe viitor urmand a fi avute in vedere si masuri cu aplicare pe termen mediu: simplificarea continutului si documentarii verificarilor, extinderea esantionarii in verificari si modificari institutionale.
De asemenea, va fi vizata eliminarea evidentelor paralele, redundante, privind proiectele si utilizarea sistemului unic de management al informatiilor (SMIS) ca unica sursa de informatii esentiale despre proiectele realizate din fonduri structurale si de coeziune.

Sursa: Ministerul Afacerilor Europene

sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro/noi-masuri-guvernamentale-pentru-simplificarea-verificarii-proiectelor-cu-fonduri-structurale-si-de-coeziune.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014