Programul “Erasmus pentru tineri antreprenori”

Fonduri nerambursabile pentru tinerii antreprenori

Introducere
Prezenta cerere de propuneri are rolul de a ajuta noii antreprenori din tarile participante sa isi imbogateasca experienta, sa invete si sa isi creeze o retea de contacte prin petrecerea unor perioade de timp in alte tari participante, in intreprinderile unor oameni de afaceri experimentati.

Obiectivele programului
Obiectivul general al acestui program este de a dezvolta spiritul antreprenorial, internationalizarea si competitivitatea noilor antreprenori potentiali si a celor care conduc microintreprinderi si intreprinderi mici nou-infiintate in tarile participante. Aceasta activitate se adreseaza persoanelor care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere si antreprenorilor care au infiintat recent o intreprindere.

Solicitanti eligibili
Orice entitate publica sau privata care isi desfasoara activitatea in sectorul sprijinirii intreprinderilor poate participa la prezenta cerere de propuneri. Sunt incluse aici, in special:
– entitati publice responsabile sau active in domeniul afacerilor economice, al intreprinderilor, al sprijinului pentru intreprinderi sau in alte domenii conexe;
– camere de comert si industrie, camere de meserii sau organisme similare;
– organizatii de sprijin pentru intreprinderi, centre de sustinere a intreprinderilor nou-infiintate, incubatoare de afaceri;
– asociatii profesionale si retele de sustinere a intreprinderilor;
– entitati publice si private care ofera servicii de sprijin pentru intreprinderi.

Candidatii pot sa actioneze in mod individual sau in cadrul unui consortiu (parteneriat). Un consortiu trebuie sa fie format din cel putin doua e
ntitati juridice independente, din una sau mai multe tari participante.

Activitati eligibile
Cererea va sprijini actiunile organizatiilor care administreaza programul la nivel local prin favorizarea si facilitarea mobilitatii noilor antreprenori.

Durata maxima a proiectelor este de 24 de luni.

Conditii de finantare
Bugetul total alocat cofinantarii proiectelor se ridica la 3 100 000 EUR. Sprijinul financiar acordat de Comisie nu poate depasi 90 % din totalul costurilor eligibile ale unui singur proiect.

Nicio subventie nu va depasi 180 000 EUR pentru parteneriate si 150 000 EUR pentru candidaturile individuale.

Termene limita
Candidaturile trebuie prezentate Comisiei cel tarziu la 31 mai 2012.

Afla mai multe raspunsuri pe forumul Finantare.ro.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Europa.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014