Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea proiectelor culturale – 1.1. Proiecte multianuale de cooperare

Bani pentru sprijinirea dezvoltarii unei relatii de colaborare multianuale

Introducere

Programul sprijina proiecte, organizatii, activitati de promovare si activitati de cercetare din toate domeniile culturii, cu exceptia celor din sectorul audiovizual, pentru care exista un program separat, MEDIA.

Obiectivele programului

Se urmareste sprijinirea dezvoltarii unei relatii de colaborare multianuale, transnationale intre minim sase operatori culturali din cel putin sase tari eligibile, care sa coopereze si sa desfasoare activitati culturale intra- si transsectoriale, cu o durata de trei-cinci ani.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de finantare operatorii culturali care sa coopereze si sa desfasoare activitati culturale intra- si transsectoriale, cu o durata de trei-cinci ani.

Activitati eligibile

Cofinantarea comunitara se acorda pentru proiectele care cuprind un numar de activitati culturale multianuale care au drept scop realizarea unei cooperari durabile si structurate intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv global comun, bazat pe un acord de cooperare.

Fondurile sunt destinate lansarii sau dezvoltarii sferei geografice de acoperire a unui proiect si asigurarii durabilitatii acestuia, dupa incheierea perioadei de finantare.

Conditii de finantare
Sunt disponibile fonduri intre 200.000 si 500.000 de euro pe an, sprijinul oferit de UE fiind insa limitat la maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
Termene limita

Termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatura este 1 octombrie in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 31 martie a anului urmator depunerii cererii.

Proiectele pot incepe de la data de 1 mai a anului in care a fost anuntat rezultatul selectiei.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Uniunea Europeana

Ghidul programuluiLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014