Programul Kogalniceanu pentru intreprinderile mici si mijlocii

Banca

Guvernul Romaniei

Introducere

Programul Kogalniceanu pentru intreprinderile mici si mijlocii este un program multianual de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor pe perioada 2011-2013 care consta in acordarea unei linii de credit, in valoare maxima de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobanda partial subventionata si, dupa caz, garantarea creditului de catre stat, ce vizeaza sprijinirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii (I.M.M-uri) la obtinerea de finantari pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1 an in vederea desfasurarii activitatii, cu posibilitatea prelungirii in conditiile prezentei ordonante fara a depasi durata Programului.

Obiectivele programului

Avantajele aplicarii acestei solutii de finantare in economia nationala sunt:
– facilitarea accesului la finantare a operatorilor economici de dimensiuni mici si mijlocii;
– mentinerea activitatii si a locurilor de munca existente in randul IMM si, doar in subsidiar, sustinerea competitivitatii economice a acestora;
– reducerea arieratelor datorate statului de catre sectorul IMM si, reducerea masei monetare in numerar, care in prezent, circula in economia nefiscalizata.

Solicitanti eligibili

IMM-urile din Romania.

Conditiile pentru accesarea acestui program sunt:
• societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare,
• sa nu fie in procedura de insolventa,
• sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat,
• sa nu fie in dificultate conform directivelor europene,
• sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat,
• sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul E
conomiei sau cu institutia de credit unde doreste sa ia un credit,
• sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare,
• sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati.

Activitati eligibile

Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:
a) plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
b) cheltuieli privind aprovizionarea, productia, desfacerea;
c) cheltuieli privind executarea de lucrari si/ sau prestarea de servicii;
d) cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
e) alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
f) cheltuieli cu salariile si asimilatele acestora;
g) alte costuri de operare.

Creditul de 125.000 lei se acorda cu urmatoarele facilitati:
a) dobanda partial subventionata – subventia acordata I.M.M. de la bugetul de stat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prin A.I.P.P.I.M.M., in cuantum de maxim 70% din dobanda calculata pentru creditele in lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordata in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
b) garantii in numele si in contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M. in calitate de mandatar al Ministerului Finantelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili. Valoarea garantiei de STAT poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei , din valoarea creditului. Linia de credit se poate prelungi pana in 2013.

Perioada de rambursare a creditelor cu dobanda subventionata si dupa caz, cu garantie de stat este de maximum 1 an de la data acordarii liniei de credit.

Termene limita

Programul Kogalniceanu pentru intreprinderile mici si mijlocii va functiona pe perioada 2011-2013.

Sursa: www.aippimm.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014