Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR)

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.
PNDR răspunde la 3 dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul de Parteneriat:

  • Competitivitatea și dezvoltarea locală
  • Oamenii și societatea
  • Resursele

Prin PNDR vor fi finantate 14 măsuri de dezvoltare dezvoltare rurală  cu o alocare financiara de 9,363 mld Euro din care 8,015 mld FEADR și 1,347 mld contribuție națională.

PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective:

  • OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole
  • OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
  • OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6)

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020

  • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;

Citeste mai multe pe siteul ministerului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014