Programul Operational Regional POR

Programul Operational Regional POR

CE finanteaza:

– reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate;

– dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc);

– reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica.

CINE poate obtine finantare:

– intreprinderi mici si mijlocii;

– autoritatile publice locale;

– unitatile sanitare si de asistenta sociala;

– organizatiile neguvernamentale;

– comunitatea locala.

Bugetul total

2012 – 663.832.914 Euro

2013 – 806.269.201 Euro

Total 2.991.727.376 Euro

Axe prioritare

Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere

Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana

Centre Urbane

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov a expirat.

Poli de dezvoltare urbana

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Poli de crestere

Proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012.

Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport

Domeniul major de interventie 2.1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Vest a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov a expirat.

Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

Domeniul major de interventie 3.1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Vest a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Centru a expirat.

Domeniul major de interventie 3.2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Domeniul major de interventie 3.3 – Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local

Domeniul major de interventie 4.1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de importanta regionala si locala

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Centru a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Vest a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Sud-Est a expirat.

Domeniul major de interventie 4.2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea pentru noi activitati

Cerere de p
roiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Sud-Est a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov a expirat.

Domeniul major de interventie 4.3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

Domeniul major de interventie 5.1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Domeniul major de interventie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Vest a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Centru a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia a expirat.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov a expirat.

Domeniul major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora

Proiectele se depun continuu, incepand cu data de 12 martie 2012.

Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea – Promovarea brandului turistic national

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Axa prioritara 6: Asistenta tehnica

Domeniul major de interventie 6.1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional

Domeniul major de interventie 6.2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

Institutii implicate

1. Autoritatea de Management POR: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, Sector 5

Tel: 0 37 – 211 14 09

E-mail: info@mdrt.ro

Website: www.mdrt.ro

2. Organisme intermediare POR

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR Nord-Est)

Adresa: Str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, judet Neamt

Tel: 0233 – 218071

Fax: 0233 – 218072

E-mail: adrnorest@adrnordest.ro

Website: www.adrnordest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR Sud-Est)

Adresa: P-ta Independentei nr.1, etaj 5, camera 513, Braila, judet Braila, cod postal 810210

Tel: 0339 – 401018

Fax: 0339 – 401017

E-mail: adrse@adrse.ro

Website: www.adrse.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Adresa: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Calarasi, judet Calarasi, cod postal 910019

Tel: 0242 – 331769

Fax: 0242 – 313167

E-mail: office@adrmuntenia.ro

Website: www.adrmuntenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)

Adresa: Str. Unirii nr.19, camerele 86,87,40, Craiova, judet Dolj, cod postal 200585

Tel: 0251 – 418240

Fax: 0251 – 412780

E-mail: office@adroltenia.ro

Website: www.adroltenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest)

Adresa: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, Timisoara, judet Timis, cod postal 300054

Tel: 0256 – 491923

Fax: 0256 – 491981

E-mail: office@adrvest.ro

Website: www.adrvest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

Adresa: Str. Sextil Puscariu nr. 2, Cluj-Napoca, judet Cluj, cod postal 400111

Tel: 0264 – 431550

Fax: 0264 – 439222

E-mail: adrnv@mail.dntcj.ro

Website: www.nord-vest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru (ADR Centru)

Adresa: P-ta Consiliul Europei bl. 32D, Alba Iulia, judet Alba, cod postal 510096

Tel: 0258 – 818616/int. 110

Fax: 0258 – 818613

E-mail: office@adrcentru.ro

Website: www.adrcentru.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov (ADR Bucuresti Ilfov)

Adresa: Calea Victoriei nr. 16-20, sc. A, et. 2, Sector 3, Bucuresti

Tel: 021 – 315 9659

Fax: 021 – 315 9665

E-mail: contact@adrbi.ro

Website: www.adrbi.ro

3. Autoritatea de Audit: Curtea de Conturi

Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucuresti

Tel: 021 – 307 87 20

Fax: 021 – 307 88 25

E-mail: info@rcc.ro

Web: www.rcc.ro

4. Autoritate de Certificare si Plata: Ministerul Economiei si Finantelor

Adresa: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucuresti

Tel. centrala: 021 319 97 59

Fax general: 021 312 25 09

E-mail: dezbateri_publice@minind.ro

Web: www.minind.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014