Programul Operational Sectorial Transport

Bani pentru sprijinirea dezvoltarii transportului durabil
Programul Operational Sectorial Transport

Introducere

Programul Operational Sectorial Transport 2007-2013 este un instrument strategic elaborat pe baza obiectivelor Cadrului National Strategic de Referinta care stabileste prioritatile, obiectivele si alocarea financiara pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din Romania cu ajutor comunitar, in perioada 2007 – 2013.

Obiectivele programului

Obiective specifice:

  • Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator;
  • Modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile;
  • Promovarea transportului feroviar, naval si intermodal;
  • Sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului, si imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.
Solicitanti eligibili

Principalii beneficiari sunt administratiile nationale ale infrastructurilor de transport feroviare, rutiere si navale, si administratiile nationale si regionale ale infrastructurii aeroportuare. De asemenea, operatorii transportului feroviar public de calatori pot fi potentiali beneficiari sub axa prioritara nr.2.

Activitati eligibile

POS Transport este structurat pe patru axe prioritare, ce cuprind domeniile de interventie in cadrul carora se pot finanta proiecte de transport:

  • Axa Prioritara 1 (3,854.87 meur) – Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE;
  • Axa Prioritara 2 (1,397.30 meur) – Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil;
  • Axa Prioritara 3 (322.89 meur) – Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor;
  • Axa Prioritara 4 (122.58 meur) – Asistenta Tehnica pentru POS-T.
Conditii de finantare

Bugetul total este de aproximativ 5.7 miliarde Eur, repartizati astfel:
– Fondul de Coeziune si Fondul European de Dezvoltare Regionala: 4.57 miliarde Eur;
– Bugetul de stat: 1.09 miliarde Eur.

Termene limita

Cerere de proiecte este cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014