Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START 2012

Programul START 2012

Obiectivele programului
Obiectivul programului il constituie stimularea infiintarii de noi intreprinderi, mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.
Solicitanti eligibili
Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care indeplinesc cumulativ, la data completarii formularului online de inscriere in program, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sa fie cetateni romani;
b) sa aiba studii medii sau superioare definitivate cu diploma de Bacalaureat/Licenta sau adeverinta care sa ateste finalizarea studiilor;
c) s-au inscris la activitatile prevazute in Program, pe baza formularului de inscriere.

Activitati eligibile
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din categoriile eligibile:
a) Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru – inclusiv software-ul aferent;
b) Aparate si instalatii de masura, control si reglare;
c) Mijloace de transport marfa sau microbus transport persoane, in stricta legatura cu activitatea/activitatile pe care s-a accesat programul;
d) Licente, brevete, marci, francize, etichetare ecologica, software;
e) Achizitionarea de echipamente IT (unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video, etc.);
f) Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa.
g) Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
h) Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate. Se considera cheltuiala eligibila si taxa de achizitionare a domeniului Internet, precum si achizitionarea softului pentru comertul on-line;
i) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
j) Promovarea on-line a activitatilor societatii comerciale, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor desfasurate de societate, pe suport hartie si pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);
k) Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile).

Conditii de finantare
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2012 este de 10.000.000 lei gestionati de Agentie pentru organizarea si desfasurarea de workshopuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD / EMPRETEC si acordarea de Alocatii Financiare Nerambursabile (AFN).

Prin implementarea programului in anul 2012 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minim 92 de beneficiari.

Prin Program se finanteaza implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri in urmatoarele conditii:

a) Schema de finantare cu credit bancar:
– Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
– Credit bancar – minim 30%1 din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar – acordat de catre institutia de credit partenera.
– Institutia de credit partenera poate acorda finantare si pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului dar in afara programului.
– Contributie proprie (daca este cazul).
b) Schema de finantare fara credit bancar:
– Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 Lei/beneficiar.
– Contributie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Afla mai multe raspunsuri pe forumul Finantare.ro.

Finantator: Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri
Sursa: Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri

Procedura de implementare
Website-ul programului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014