Programul Rabla pentru tractoare si masini agricole autopropulsate

Obiectiv

Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective de protectie a mediului de interes general:
a) diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament de la tractoarele si masinile agricole autopropulsate uzate;
b) diminuarea efectelor poluarii solului si apei cauzate de scurgerile de substante periculoase de la tractoarele si masinile agricole autopropulsate uzate;
c) prevenirea generarii deseurilor si atingerea obiectivelor privind recuperarea si valorificarea deseurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.

Beneficiari

Solicitantii eligibili in program sunt:
a) producatori agricoli care detin in proprietate tractoare si/sau masini agricole autopropulsate uzate inmatriculate/inregistrate pe numele lor: persoane fizice si mostenitorii acestora, precum si persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrate in Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, Registrul national al exploatatiilor, alte evidente funciare, care exploateaza terenuri agricole si/sau detin, cresc ori exploateaza animale, dupa caz, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei agricole primare;
b) persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008;
c) persoane juridice romane care detin in proprietate tractoare si / sau masini agricole autopropulsate uzate inmatriculate / inregistrate pe numele lor: unitati administrativ-teritoriale, unitati si institutii de invatamant, unitati apartinand cultelor recunoscute in Romania, institutii publice, operatori economici si organizatii neguvernamentale.

Activitati subventionate

Achizitionarea unui tractor nou.

Conditii de obtinere a
subventiei
a) Conditii financiare

Valoarea Programului pentru 2011 este de 51.608.000 lei.

b) Alte conditii de obtinere

Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fara ca aceasta sa depaseasca 40% din pretul de achizitie, pret care nu include TVA, al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi.

Termene limita de obtinere

Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza in perioada 25 august – 05 septembrie 2011 sesiunea de inscriere in vederea validarii producatorilor.

De asemenea, in perioada 12 septembrie – 21 noiembrie 2011, proprietarii de tarctoare si masini agrigole autopropulsate se pot inscrie in acest Program.

Utilizarea tichetelor se va face pana la data de 12 decembrie si ultima cerere de decontare din cadrul programului se poate depune pana la data de 15 decembrie, iar decontarea se va efectua pana la data de 23 decembrie.

Ministerul Mediului (MM)
Adresa: B-dul Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti
Telefon Centrala: 004 021 316 02 15
Web: www.mmediu.ro

Program de functionare MMDD:
Luni – Joi: 08:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 14.00

Biroul Relatii cu Publicul si Registratura:

Telefon Interior: 2493
Telefon: 004 021 316 38 74
Fax: 004 021 316 38 74
E-mail: srp@mmediu.ro

Program:
Luni – Marti – Joi: 08:00 – 16:30
Miercuri: 08:00 – 18:30
Vineri: 08:00 – 14.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014