Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/institutii de cercetare si intreprinderi 2.1.1

Bani pentru cercetare in parteneriat intre universitati / institutii de cercetare si intreprinderi
Op. 2.1.1 “Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/institutii de cercetare si intreprinderi”

Obiectivele programului

Aceasta operatiune are ca obiective:
– Incurajarea parteneriatului intre universitati/institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C-D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania;
– Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic;
– Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi.

Operatiunea isi propune finantarea unor parteneriate realizate intre intreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru sustinerea activitatilor cu caracter economic si institutii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de intreprinderi.

Solicitanti eligibili

Solicitantii sunt intreprinderi (IMM-uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala.

Activitati eligibile

Operatiunea va fi concentrata pe urmatoarelecinci arii tematice prioritare:
– Sanatate;
– Agricultura, siguranta si securitate alimentara;
– Energie;
– Mediu;
– Materiale, produse si procese inovative.

Durata proiectelor este de maximum 24 luni.

Conditii de finantare
Proiecte tip 1: Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4.000.000 lei. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Valoarea minima a asistentei nerambursabile pentru un proiect de tip 1 este de 40.000 lei.

Proiecte tip 2: Asistenta financiara nerambursabila pe proiect este de max. 750.000 lei. Pentru beneficiarii care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier valoarea totala a a asistentei financiare nerambursabile este de max. 380.000 lei. Valoarea minima a asistentei nerambursabile pentru un proiect de tip 2 este de 40.000 lei.

Termene limita

Competitia lansata in anul 2010 este cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului alocat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014