Promovarea transportului intermodal DMI 3.1

Fonduri nerambursabile pentru promovarea transportului intermodal
POS T: DMI 3.1 Promovarea transportului intermodal

Obiectivele programului

Plecand de la studiul European Gateway Platform “Intermodal Strategy Romania 2020″ si avand in vedere “Strategia de Transport Intermodal in Romania 2020″, acest DMI cauta sa se adreseze necesitatii de a progresa in domeniul dezvoltarii transportului combinat in Romania prin mobilizarea experientei si aptitudinilor din sectorul public si privat.

Prin urmare, acest domeniu major de interventie vizeaza finantarea promovarii transportului inter-modal prin dezvoltarea terminalelor inter-modale, a centrelor logistice de distributie si transport combinat acoperind infrastructura terminalelor. Se vor implementa proiecte pentru facilitarea transferului modal de marfuri, in special de pe modul rutier pe modul feroviar cu respectarea principiului co-modalitatii prezentat in versiunea revizuita a Cartii Albe a Transporturilor a Comisiei Europene.

Solicitanti eligibili

Beneficiarul eligibil pentru acest domeniu de interventie este administratorul national de infrastructura inter-modala – Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” S.A. – CNCF “CFR” S.A.

Activitati eligibile

Activitatile eligibile pentru proiectele de investitii din cadrul prezentei scheme constau in studiile pregatitoare si lucrarile de constructie, modernizare sau dezvoltare a unui terminal intermodal de marfa.

Activitatile eligibile cuprind:

• Pregatirea proiectelor de constructie sau modernizare a terminalelor intermodale de marfa,
• Supervizarea proiectelor de constructie sau modernizare a terminalelor intermodale de marfa,
• Lucrari de constructie si modernizare a terminalelor intermodale de marfa,
• Asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor de terminale intermodale de marfa (altele decat cele pentru pregatirea si supervizarea proiectelor).

Prin studiile pregatitoare se intelege asistenta tehnica necesara pentru ca proiectul global sa fie implementat la timp si corespunzator. Conform cerintelor pentru proiectele finantate in cadrul POS-T, acestea vor include:
• Studiul de fezabilitate impreuna cu toata documentatia tehnica, economica si de mediu;
• Analiza cost-beneficiu realizata conform prevederilor din Orientarile Comisiei Europene si conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene. Analiza cost-beneficiu se va realiza consolidat, atat pentru activitatea de investitii, cat si pentru cea de operare.
• Pregatirea proiectului tehnic si a detaliilor de executie;
• Pregatirea unei strategii de achizitii publice, impreuna cu documentatia de atribuire pentru proiectul de lucrari; span>
• Pregatirea cererii de finantare POS-T pentru proiectul de lucrari (in cazul in care se intentioneaza ca proiectul de lucrari sa fie finantat din POS-T),
• Activitati de promovare a serviciilor de transport intermodal.

Lucrarile eligibile de constructie, modernizare sau dezvoltare a terminalului intermodal de marfa constau in urmatoarele:

• Platforma de depozitare temporara a unitatilor intermodale de marfa (containere, in special) tranzitate; platforma va permite o inaltime de 5 containere si va avea o suprafata de maxim 10 hectare;
• Instalatii de drenare, alimentare cu apa si canalizare;
• Retele electrice, inclusiv iluminarea terminalului, infrastructura de incalzire, imprejmuire, infrastructura de comunicatii, porti de acces si sisteme de securitate;
• Accesul feroviar si lucrari aferente de infrastructura feroviara si de acces pe o lungime rezonabila,
• Lucrarile aferente infrastructurii rutiere si feroviare din interiorul terminalului.

Achizitia de teren in procent de 10% valoarea totala eligibila a proiectului, inclusiv serviciile necesare (identificarea proprietarilor, evaluarea terenului, pregatirea documentatiei de cadastru, procedura de expropriere etc.) pentru legatura feroviara.

Conditii de finantare
Valoarea maxima estimata a finantarii cheltuielilor eligibile care va fi acordata in cadrul prezentului Ghid, pentru perioada 2010 – 2015, este de 18.019.383 Euro, avand ca sursa de finantare Fondul European pentru Dezvoltare Regionala 12.814.778 Euro, si fonduri publice nationale 5.204.605 Euro.
Termene limita

In cadrul prezentei cererii de proiecte cu depunere continua se vor depune cererile de finantare la AM POST pana la data de 31.12.2013.

Afla mai multe raspunsuri pe forumul Finantare.ro.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014