Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura – DMI 2.1

Bani pentru imbunatatirea accesibilitatii regiunilor si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor
DMI 2.1 “Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura”

Obiectivele programului

Obiectivul acestei axe il reprezinta imbunatatirea accesibilitatii regiunilor si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile.

Solicitanti eligibili

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului sunt urmatoarele:
– Solicitantul este administratie publica locala sau asociatie de dezvoltare intercomunitara
– Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar al terenului;
– Solicitantul de proiect are capacitatea financiara si administrativa de a gestiona proiectul.

Conditii de finantare
Valoarea totala a proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru tipul respectiv de proiect.

Valoarea totala minima a unui proiect este de 3.000.000 ron (echivalentul a 1.000.000 euro) iar cea maxima este de 134.000.000 ron(echivalentul a 40.000.000 euro). Valoarea totala reprezinta suma cheltuielilor eligibile si neeligibile.

Proiectul trebuie sa respecte legislatia in domeniul egalitatii de sanse, protectiei mediului si achizitiile publice. Proiectul respecta prevederile legislatiei comunitare referitoare la informare si publicitate.

Termene limita

Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte.

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Sud Muntenia, Vest, Bucuresti-Ilfov.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014