Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati DMI 4.2

Bani pentru reabilitarea siturilor industriale abandonate
DMI 4.2 “Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati”

Obiectivele programului

Obiectivul acestui domeniu de interventie il reprezinta reabilitarea siturilor industriale abandonate, interventiile avand ca scop atragerea investitiilor, revigorarea si dezvoltarea economiilor locale si regionale.

Solicitanti eligibili

Vor fi sprijinite autoritatile locale sa reabiliteze siturile industriale pentru a le reda activitatilor economice si sociale. Aceasta activitate este cu atat mai necesara, cu cat localizarea vechilor industrii afecteaza nu numai mediul din zonele nodale ale teritoriului, dar foarte multe zone industriale au fost create in cele mai favorabile areale geografice, in ceea ce priveste apropierea de cai de comunicatie si locuinte. Refacerea acestor areale industriale favorizeaza nu numai protectia mediului, dar reprezinta in acelasi timp un avantaj pentru eficientizarea noilor investitii, deoarece dispun de o infrastructura care trebuie imbunatatita si nu total reinnoita.

Activitati eligibile

Proiectul trebuie sa fie implementat in 2 faze:
Faza A) Reabilitarea sitului poluat;
Faza B) Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati.

Activitatile eligibile in cadrul fiecarei faze sunt:
Faza A) Reabilitarea sitului poluat

  • Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea si depozitarea substantelor toxice si periculoase si imbunatatirea calitatii terenurilor;
  • Demolarea cladirilor si planarea terenului, inclusiv ambalarea si transportul deseurilor.

Faza B) Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati

  • Construirea / modernizarea/ extinderea cladirilor si anexelor aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, pentru activitati de productie si/sau servicii;
  • Construirea/ modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/ feroviare din interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de acces;
  • Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de
    sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare a energiei si a gazului, sistem de canalizare, conectare la retele broadband, inclusiv cablarea cladirii;
  • Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/extinse.
Conditii de finantare

Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013, pentru domeniul de interventie 4.2 este de 235,4 milioane euro, din care 200,1 milioane euro din FEDR, restul fiind reprezentat de cofinantarea nationala.

Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa intre 1.700.000 si 85.000.000 lei.

Termene limita

Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte (cerere deschisa de proiecte, fara termen limita).

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Muntenia si Sud-Est

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014