Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile

Fonduri nerambursabile pentru asigurarea dezvoltarii economice durabile

Introducere

Schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 1680/2008 aplica prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea art. 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din 9 august 2008.

Solicitanti eligibili

Prevederile schemei se aplica intreprinderilor care sunt inregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care fac investitii in Romania si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) realizeaza o investitie initiala cu o valoare care depaseste echivalentul in lei a 10 milioane euro;
b) creeaza cel putin 100 de noi locuri de munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale.

Activitati eligibile

Investitiile sau locurile de munca nou-create pot fi realizate in toate sectoarele de activitate, cu exceptia urmatoarelor:
– Sectiunea A – agricultura, silvicultura si pescuit;
– Sectiunea B – industria extractiva;
– Sectiunea C – industria prelucratoare.

Ajutorul de stat se acorda daca are un efect stimulativ, respectiv documentatia depusa de beneficiar trebuie sa demonstreze indeplinirea unuia sau mai multora dintre urmatoarele criterii:
a) o crestere substantiala a dimensiunii proiectului/activitatii ca urmare a acordarii ajutorului;
b) o crestere substantiala a domeniului de aplicare a proiectului/activitatii ca urmare a acordarii ajutorului;
c) o crestere substantiala a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordarii
ajutorului;
d) o crestere substantiala a ritmului de finalizare a proiectului/activitatii in cauza;
e) proiectul nu ar fi fost realizat în regiunea asistata in cauza in absenta acordarii ajutorului.

Conditii de finantare
Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv pentru perioada 2009-2013.

Bugetul total maxim al prezentei scheme este echivalentul in lei a 1 miliard euro, cu un buget mediu anual de 200 milioane euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.

Termene limita

Proiectele se depun in mod continuu pana in 2013.

Incepand cu data de 3 decembrie 2010, se reia sesiunea de depunere a Cererilor de acord pentru finantare in temeiul H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Finantator: Ministerul Finantelor Publice | Uniunea Europeana
Sursa: Ministerul Finantelor Publice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014