Schema de garantare pentru agricultura

Banca

Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A.

Solicitanti eligibili

Piata tinta si portofoliul de garantii:
– beneficiarii masurii 121 – modernizarea exploatatiilor agricole;
– beneficiarii masurii 123 – cresterea valorii adaugate a productiei agricole si forestiere exclusiv schemele de ajutor de stat.

– Suma alocata FGCR – 190 mil. euro;
– Beneficiarii prezinta un contract de finantare nerambursabila incheiat cu APDRP;
– Garantia FGCR – IFN SA va acoperi pana la 80% din valoarea creditului contractat si se va reduce progresiv pe masura rambursarii acestuia;
– Valoarea maxima a garantiei nu va putea depasi echivalentul a 2,5 mil. euro denominati in lei la cursul leu/euro de la data solicitarii de garantare;
– Beneficiarii nu se afla in dificultate financiara in sensul prevederilor orientarilor comune privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate.
Termene limita

Termenul-limita pentru depunerea dosarelor este 31 decembrie 2013.

Sursa: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contact finantator

Adresa: Str. Occidentului nr. 5, sector 1, Bucuresti
Telefon: 312.54.03, 312.54.05, 312.54.63, 312.54.64, 312.54.65
0723-154376, 0723-154375, 0751-244245, 0751-244244
Fax: 312.54.19 , 312.54.14, 312.54.05
E-mail: office@fgcr.ro
fgcr@upcmail.ro
monitorizare@fgcr.ro
garantare@fgcr.ro


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014