Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene – 4.3

Bani pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale
Op 4.3 Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene

Obiectivele programului

Obiectivele programului sunt:

 • Cresterea securitatii furnizarii energiei in regiune, facilitarea dezvoltarii unor zone defavorizate din punct de vedere energetic;
 • Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activitati economice n
  oi, precum si dezvoltarea infrastructurii energetice nationale la standarde europene aplicabile in domeniu;
 • Utilizarea rationala a resurselor energetice;
 • Diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale si imbunatatirea securitatii furnizarii in cadrul pietei UE;
 • Minimizarea impactului negativ asupra mediului.
Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili sunt:

 • in domeniul energiei electrice – operatorul de transport si de sistem, definit conform Legii nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • in domeniul gazelor naturale – operatorii de transport (transportatori), definiti conform Legii nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;.
Activitati eligibile

Activitatile eligibile vizeaza:

 • Interconectarea retelelor electrice de transport:
  – Realizarea capacitatilor de interconexiune racordate la sistemele electroenergetice aferente UCTE sau a statelor vecine care nu sunt conectate la UCTE care includ linii de inalta tensiune pentru interconectare si/sau statii cu echipamentele aferente;
  – Sisteme informatice de monitorizare, comanda si achizitie de date (SCADA);
  – Achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele/instalatiile proiectului;
  – Constructii si instalatii aferente constructiilor.
 • Interconectarea retelelor de gaz natural:
  – Constructia conductelor de interconectare gaze naturale si/sau statii aferente, inclusiv instalatii/echipamente, in scopul conectarii la retelele de transport ale tarilor vecine;
  – Sisteme informatice de monitorizare, comanda si achizitie de date (SCADA);
  – Achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele/instalatiile proiectului;
  – Constructii si instalatii aferente constructiilor.
Conditii de finantare

Alocarea financiara este de 192.000.000 lei.

Termene limita

Programul nu are termen limita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014