Subventie pentru achizitia de automobile electrice

Obiectiv

Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta promovarea si stimularea pietei vehiculelor nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic si imbunatatirea contributiei sectorului transporturilor la politicile Uniunii Europene in domeniul mediului, climei si energiei.

Facilitatile acordate celor care achizitioneaza acest tip de autovehicule urmaresc stimularea achizitiei, atat de catre persoanele fizice cat si de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale de masini hibrid si electrice, in vederea crearii unui mediu nepoluant si care sa respecte normele europene referitoare la poluare.

Beneficiari

Prezenta ordonanta de urgenta este aplicabila contractelor de achizitie de vehicule de transport rutier incheiate de:
a) autoritati contractante, in masura in care acestea intra sub incidenta obligatiei de a aplica procedurile de achizitie prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) operatori care indeplinesc obligatii de serviciu public in cadrul unui contract de servicii publice, in sensul art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului, pentru contracte cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile prevazute de art. 55 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Persoanele fizice, unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice care predau spre casare autovehicule uzate in cadrul “Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national” beneficiaza, pentru anul 2011, de un numar de pana la 4 tichete valorice, astfel:
a) doua tichete valorice pentru achizitionarea unui autovehicul hibrid, in schimbul predarii
spre casare a unui autovehicul uzat;
b) 4 tichete valorice pentru achizitionarea unui autovehicul electric, in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat.

Persoanele fizice, unitatile administrativteritoriale si institutiile publice care nu participa la “Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national”, dar care achizitioneaza autovehicule hibride sau electrice, beneficiaza de:
a) o reducere de pana la 10% din pretul de comercializare a autovehiculului hibrid achizitionat, dar nu mai mult de 1.800 de euro, in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii platii;
b) o reducere de pana la 20% din pretul de comercializare a autovehiculului electric achizitionat, dar nu mai mult de 3.700 de euro, in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii platii.

b) Alte conditii de obtinere
Cum se obtine subventia

Aspectele care vor fi luate in considerare pentru evaluarea impactului operational energetic si de mediu includ cel putin urmatoarele:
a) consumul de energie;
b) emisiile de CO2 ;
c) emisiile de NOx , NMHC si particule.

Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Daca intrebarile dumneavoastra se refera la:
– Locuri de munca: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – mass.media@anofm.ro
– Protectia copilului si adoptii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – office@anpca.ro
– Asigurari sociale: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– Protectia persoanelor cu handicap: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
– Relatii de munca: Inspectia Muncii

Ministerul Mediului (MM)
Adresa: B-dul Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti
Telefon Centrala: 004 021 316 02 15
Web: www.mmediu.ro

Program de functionare MMDD:
Luni – Joi: 08:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 14.00

Biroul Relatii cu Publicul si R
egistratura:

Telefon Interior: 2493
Telefon: 004 021 316 38 74
Fax: 004 021 316 38 74
E-mail: srp@mmediu.ro

Program:
Luni – Marti – Joi: 08:00 – 16:30
Miercuri: 08:00 – 18:30
Vineri: 08:00 – 14.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014