Subventionarea achizitiei de berbeci/tapi pentru reproductie

Obiectiv

Sustinerea din fonduri bugetare a achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie.

Beneficiari

a) crescatorii de animale, membri ai unei asociatii de crescatori de ovine si/sau caprine legal constituite, ale caror efective sunt inscrise in controlul oficial al productiei si care:
– au parcurs sau parcurg o forma de pregatire profesionala in domeniul cresterii animalelor, respectiv au studii superioare ori medii de profil, un curs de specializare de scurta durata, sau, in cazul persoanelor juridice, au angajata o persoana care indeplineste aceste conditii;
– au in proprietate un numar de femele ovine/caprine care sa asigure utilizarea eficienta la reproductie a berbecilor sau tapilor, respectiv minimum 30 de capete de femele ovine/caprine pentru fiecare berbec/tap achizitionat;
– achizitioneaza un numar de berbeci/tapi cuprins intre 2 si 25 de capete;

b) asociatiile de crescatori de ovine si/sau caprine legal constituite, ai caror membri au efective inscrise in controlul oficial al productiei, care:
– au angajat cel putin un inginer zootehnist;
– achizitioneaza un numar de berbeci/tapi cuprins intre 10 si 200 de capete, in vederea utilizarii la insamantari artificiale sau monta dirijata.

Activitati subventionate

Achizitionarea de berbeci si/sau tapi pentru reproductie.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

– Plafonul fondurilor pentru sustinerea achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie, in anul 2008, este de 25.000 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru anul 2008.

b) Alte conditii de obtinere

– Rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine, care se pot achizitiona in baza prezentei hotarari, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie “Prof. Dr. K. Constantinescu”, in conformitate cu obiectivele programelor de ameliorare.

– Animalele achizitionate se utilizeaza, cel putin 3 ani, pentru reproductie dirijata in scopul ameliorarii genetice a efectivelor de ovine/caprine, perioada in care reprezentantul oficiului judetean pentru ameliorare si reproductie in zootehnie verifica existenta acestora in exploatatie.

Cum se obtine subventia

– Se acorda de la bugetul de stat sprijin financiar sub forma de prima la cumparare pentru achizitia de berbeci s
i/sau tapi pentru reproductie, din rase de lapte, carne sau pielicele, atestati prin certificat de origine, in cuantum de 60% din pretul de achizitie cu TVA inclus, dar nu mai mult de 1.000 lei/berbec sau tap.

– Cererea pentru solicitarea sprijinului financiar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014