Subventionarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Obiectiv

Asigurarea mijloacelor de finantare a activitatii partidelor politice.

Beneficiari

Partidele politice.

Activitati subventionate

Finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.
Subventiile bugetare se folosesc pentru acoperirea:
– cheltuielilor materiale pentru intretinerea si functionarea sediilor;
– cheltuielilor de personal;
– cheltuielilor pentru presa si propaganda;
– cheltuielilor privind organizarea de activitati cu caracter politic;
– cheltuielilor de deplasare in tara si in strainatate;
– cheltuielilor pentru telecomunicatii;
– cheltuielilor cu delegatiile din strainatate;
– investitiilor in bunuri mobile si imobile necesare activitatii partidelor respective;
– cheltuielilor pentru campania electorala.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Operatiunile de incasari si plati ale partidelor politice se pot efectua prin conturi bancare, in lei si in valuta, deschise la banci cu sediul in România, potrivit legii.

Partidele politice care la inceputul legislaturii au reprezentanti in grupuri parlamentare, cel putin intr-o Camera, primesc o subventie de baza, care reprezinta o treime din subventiile bugetare alocate partidelor politice

Partidele politice reprezentate in Parlament primesc o subventie proportionala cu numarul de mandate obtinute. Aceasta se calculeaza prin impartirea restului de doua treimi din subventiile de la bugetul de stat pentru partide politice la numarul total al parlamentarilor.

Partidele politice care nu au mandate parlamentare, dar au obtinut cu cel mult 1% sub pragul electoral, primesc subventii egale, care se stabilesc prin impartirea sumei neutilizate, la numarul partidelor politice respective.

b) Alte conditii de obtinere

Suma totala alocata anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevazute in bugetul de stat.

Subventia totala acordata de la bugetul de stat unui partid politic, dupa aceste operatiuni, nu poate depasi de 5 ori subventia de baza.

Suma totala acordata partidelor politice neparlamentare nu poate fi mai mare decât o subventie de baza.
Sumele neutilizate la sfârsitul anului financiar se reporteaza in anul urmator.

Partidele care nu au obtinut pragul electoral pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului ori, la alegerile locale, nu au obtinut pragul electoral vor restitui subventia primita in termen de doua luni de la data publicarii rezultatelor finale ale alegerilor in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cum se obtine subventia

Subventia se varsa lunar in contul fiecarui partid politic prin bugetul Secretariatului General al Guvernului si se reflecta distinct in evidenta contabila.

Toate partidele care participa la campania electorala pot primi o subventie de la bugetul de stat.
in situatia partidelor care se prezinta in alegeri facând parte dintr-o alianta politica, subventia se acorda aliantei.
Publicarea in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a donatiilor primite pâna la data de 31 martie a anului urmator;
Primirea de subventii pentru campania electorala se face printr-un mandatar financiar;

Se inregistreaza sumele sau a bunurilor intrate cu orice titlu in patrimoniul partidului;
in termen de 15 zile de la publicarea rezultatului alegerilor, mandatarul financiar este obligat sa depuna la Curtea de Conturi un raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale pentru fiecare partid sau candidat independent. Raportul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Pentru verificarea legalitatii incasarilor si a platilor efectuate in campania electorala Curtea de Conturi poate solicita orice declaratii si documentele suplimentare pe care le considera necesare.

Alte informatii utile

Lege nr. 43 din 21/01/2003
– Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 30/01/2003

Curtea de Conturi:
Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948
Sector 1 Bucuresti
Tel : 021 – 307 87 20
Fax : 021 – 307 88 25
Ofiter Presa : 021 – 307 88 54
E-mail: info@rcc.ro

Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Daca intrebarile dumneavoastra se refera la:
– Locuri de munca: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – mass.media@anofm.ro
– Protectia copilului si adoptii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – office@anpca.ro
– Asigurari sociale: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– Protectia persoanelor cu handicap: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
– Relatii de munca: Inspectia Muncii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014