Subventionarea agriculturii ecologice

Obiectiv

Impulsionarea agriculturii ecologice.

Beneficiari

– Producatorii din domeniul agriculturii ecologice.
– Producatorii agricoli din sectorul de imbunatatiri funciare.

Activitati subventionate

Un producator poate primi subventii pentru o suprafata de pana la 3 hectare de pe care sunt recoltate unul sau mai multe produse din sectorul legume-fructe.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

– Valoarea subventie reprezinta 50% din valoarea taxei de inspectie si certificare, dar nu mai mult de 900 lei, precum si de un sprijin financiar, care poate ajunge la 700 lei pe hectar.

– Persoanele fizice care sunt membre ale asociatiilor sau organizatiilor profesionale pot primi 1.110 lei pe hectar.

– Membrii grupurilor de producatori, persoane fizice sau juridice, primesc 2.960 de lei pe hectar. Daca grupul de producatori a fost recunoscut preliminar, sprijinul creste la 3.700 de lei pe hectar pentru fiecare membru.

– Producatorii agricoli din sectorul de imbunatatiri funciare vor fi subventionati cu sume cuprinse intre 31 si 140 lei/hectar pentru paza instalatiilor de irigatie si pentru intretinerea si reparatia echipamentelor folosite.

– Pentru culturile ecologice pe teren arabil, pasuni si fanete permanente aflate in perioada de conversie, subventia va fi in acest an de 425 de lei pe hectar, pentru o suprafata de maxim 20 de hectare, in cazul fiecarui producator.

– Pentru culturi de vita-de-vie si livezi aflate in perioada de conversie, valoarea sprijinului este de 700 lei pe hectar, de asemenea pentru maxim 20 de hectare.

– Producatorii de miere ecologica vor primi 75 de lei pentru fiecare familie de albine, in limita a 50 de familii de albine fiecare.

– Subventia acordata unui producator nu trebuie sa depaseasca valoarea de 7.500 de euro, pe o perioada de 3 ani.

b) Alte conditii de obtinere

Operatorii care produc, proceseaza, importa din terte tari, depoziteaza sau distribuie produse ecologice in vederea comercializarii au urmatoarele obligatii:
– Sa isi inregistreze activitatea in fiecare an la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin compartimentul de specialitate.
– Sa se supuna controlului unui organism de inspectie si certificare aprobat.
– Vor beneficia si producatorii de legume si fructe, dar numai daca fac parte din asociatii sau organizatii, subventia fiind diferentiata in functie de tipul de organizare.
– Fermierul trebuie sa lucreze o suprafata de cel putin 0,25 hectare.
– Un producator poate primi subventii pentru o suprafata de pina la 3 hectare de pe care sint recoltate unul sau mai multe produse din sectorul legume-fructe.

Cum se obtine subventia

In fiecare an, pana la data de 1 iunie, operatorii (producatorul agricol sau asociatia de producatori) au obligatia de a-si inregistra activitatea la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin compartimentul de specialitate.

Fisele de inregistrare, aprobate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, sunt transmise in original operatorului care a solicitat inregistrarea.

Daca un producator administreaza mai multe ferme, solicitantul va completa cate un set de fise de inregistrare pentru fiecare ferma/unitate ecologica.

In scopul verificarii informatiilor cuprinse in fisele de inregistrare, operatorul furnizeaza la cererea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si alte documente.

In situatia in care fisele de inregistrare nu sunt complete sau contin informatii neclare, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va acorda operatorului o perioada de 15 zile pentru rectificarea acestora. Daca fisele de inregistrare nu sunt remediate in termenul legal, procedura de inregistrare va fi anulata.

Organismele de inspectie si certificare nu vor efectua prima inspectie la ferma/unitatea ecologica daca operatorul nu este inregistrat la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

In cazul in care operatorul inceteaza activitatea cu organismul de inspectie si certificare mentionat in fisa de inregistrare, acesta va informa Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, respectiv compartimentul de specialitate.

In fiecare an, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pune la dispozitie celor interesati lista actualizata cuprinzand numele si adresele operatorilor supusi sistemului de inspectie si certificare.

Acte necesare

– Fise de inregistrare;
– Lista produselor si codul de identificare.

Alte informatii utile

Ordin nr. 219 din 21/03/2007 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 05/04/2007

Hotarare nr. 1195 din 24/09/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 06/10/2008

Comisia Europeana (CE)
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014