Subventionarea elevilor prin Programul Bani de liceu

Obiectiv

Ajutorarea elevilor printr-un Program national de protectie sociala “Bani de liceu”.

Beneficiari

Elevii care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este sub medie, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela in cazul respectarii conditiei de venit.

Activitati subventionate

Programul national de protectie sociala “Bani de liceu” pentru elevii care urmeaza cursuri de zi, liceul sau scoala de arte si meserii, program care consta in acordarea unui sprijin financiar lunar din sume alocate de la bugetul de stat.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei si poate fi modificat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Sprijinul financiar prevazut in cadrul Programului national de protectie sociala “Bani de liceu” se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma si pe perioada practicii in productie.

Cuantumul sprijinului financiar se stabileste anual prin hotarare a Guvernului, inainte de inceperea anului scolar.

b) Alte conditii de obtinere

Beneficiarii Programului national de protectie sociala “Bani de liceu” nu pot beneficia in acelasi timp si de bursa sociala.

Cum se obtine subventia

Sprijinul financiar se acorda pe baza de cerere, formulata de elev cu autorizarea reprezentantului legal, inregistrata in perioada 15 septembrie – 1 octombrie, incepand cu anul scolar 2008/2009, la unitatea de invatamant la care elevul este inscris.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei in ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

In termen de 5 zile de la afisarea listei cu beneficiarii sprijinului financiar, se pot depune contestatii la unitatile de invatamant care vor fi analizate de comisia formata la nivelul inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, in termen de 3 zile de la data expirarii termenului de contestatie.

La nivelul fiecarui liceu si al fiecarei scoli de arte si meserii se constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, desemnata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

Acordarea sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala “Bani de liceu” se face in ordinea crescatoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Plata sprijinului financiar se face prin unitatile scolare direct catre elevii beneficiari ai Programului national de protectie sociala “Bani de liceu”.

Acte necesare

Cerere.

Alte informatii utile

Website-ul programului

Hotarare nr. 1005 din 03/09/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 08/09/2008

Hotarare nr. 1488 din 09/09/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 860 din 21/09/2004

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii (MECT)
Adresa: Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 70738, Bucuresti

Telefon: +40 (21) 310 4320; +40 (21) 314 2680

Website: www.edu.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014