Subventionarea incalzirii locuintelor

Obiectiv

Ajutorarea familii si persoane singure, cu venitul mediu lunar, prin acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice.

Beneficiari

Familii si persoane singure, cu venitul mediu lunar/ membru de familie mai mic de 615 lei si care utilizeaza pentru incalzirea locuiniei energie termica furnizata in sistem centralizat, gaze naturale, lemne, carbuni si combustibil petrolier.

Activitati subventionate

Compensarea procentuala a valorii efective a facturii pentru familiile care folosesc pentru incalzirea locuintelor energie termica, gaze naturale, lemne, carbuni, combustibil petrolier.

Conditii de obtinere a subventiei

a) Conditii financiare

Limita minima a acestor venituri este de 155 lei, iar limita maxima admisa este de 650 lei.

Cuantumul ajutorului lunar pentru incalzirea locuiniei cu gaze naturale este stabilit prin dispoziiia primarului in funciie de venitul pe membru de familie, daca valoarea consumului este mai mare sau egala cu acest nivel sau la valoarea consumului daca este mai mic decat cuantumul stabilit.

Cuantumul ajutoarelor se va situa intre 19 lei si 262 de lei.

Ajutorul pentru incalzirea locuiniei se acorda in cuantumurile stabilite, dar nu mai mult decat cheltuielile cu incalzirea si cu apa calda menajera confirmate de asociaiia de proprietari/chiriasi ori de factura individuala.

b) Alte conditii de obtinere

De acesta subventie vor beneficia circa 800.000 de familii.

Cum se obtine subventia

Cererile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei se depun si se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta, individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi.

Cei care folosesc gaze naturale vor primi ajutorul financiar prin compensarea procentuala a valorii efective a facturii. Adica oamenii nu vor primi banii in mana, ci subveniiile se vor scadea direct pe factura de la Distrigaz, iar cei care se incalzesc cu lemne vor primii bani in mana.

Subvenitiile cuvenite pentru acoperirea diferentelor stabilite intre pretul local, mai mare, al gigacaloriei si pretul national de referinta se acorda lunar de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, in functie de modul de facturare si de plata a energiei termice livrate populatiei.

Reprezentantii Distrigaz-ului, vor primi listele cu toti beneficiarii de subventii si vor emite facturile tinand cont de ajutorul acordat acestora. Ei vor primi de la primarie o baza de date pe un format electronic cu numele celor care au obtinut ajutorul financiar si suma exacta a acestuia.

Pe factura va fi scrisa suma initiala si cuantumul subventiei si se va face diferenta pe care, daca este cazul, omul trebuie sa o achite.

Furnizorii de energie termica in sistem centralizat vor distribui formularele catre titularii de contract prin asociatiile de proprietari sau chiriasi.

Acte necesare

– Cerere de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuiniei;

– Declaratia pe proprie raspundere privind componenta familei, veniturile acesteia si numarul de camere aferent locuintei.

– Actele doveditoare sunt cele depuse la stabilirea dreptului la ajutor social;

– Copii dupa buletin sau carte de identitate, cartea provizorie de identitate;

– Copii dupa certificatele de nastere pentru copii in varsta de pana la 14 ani.

– Cetatenii straini sau apatrizi care vor sa beneficieze de ajutorul financiar au nevoie de permisul de sedere temporara sau, dupa caz, permanenta, dar si de documentul de identitate.

– Documente doveditoare privind veniturile permanente nete realizate de familie sau de persoana singura: orice document oficial care atesta venitul net declarat in declaratia pe proprie raspundere – adeverinte emise de angajator cu mentionarea acordarii sau neacordarii tichetelor de masa, cupoane de pensii, cupoane indemnizatii si stimulente, xerocopie carnete CEC alocatii de stat, cupoane alocatii de stat, adeverinte burse elevi sau studenti, dar si alte documente privind alte venituri permanente nete realizate.

– Copie a unei facturi de gaze naturale pentru verificarea codului;

– O adeverinta eliberata de asociatia de proprietari/chiriasi de luare in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.

Alte informatii utile

Ordonanta de urgenta nr. 5 din 20/02/2003 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 25/02/2003

Lege nr. 87 din 08/04/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 292 din 15/04/2008

Ordonanta de urgenta nr. 14 din 20/02/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 147 din 27/02/2008

Instructiuni din 25/03/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 08/04/2008

Guvernul Romaniei

Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti

Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Daca intrebarile dumneavoastra se refera la:

– Locuri de munca: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – mass.media@anofm.ro

– Protectia copilului si adoptii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – office@anpca.ro

– Asigurari sociale: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale

– Protectia persoanelor cu handicap: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap

– Relatii de munca: Inspectia Muncii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014