Subventionarea locurilor de munca din fonduri UE

Obiectiv

Pentru a reduce efectele crizei economice, Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, prin Fondul Social European, vor acorda sprijin financiar intreprinderilor.

Beneficiari

Orice agent economic din Romania, fie cu capital privat, fie cu capital de stat, inclusiv intreprinderile mici si mijlocii.

Activitati subventionate

Masurile vizeaza sprijinirea angajatorilor, dar si a salariatilor si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca prin subventionarea salariilor noilor angajati, a formarii profesionale a salariatilor precum si a investitiilor facute pentru imbunatatirea conditiilor de munca, in scopul reducerii imbolnavirilor profesionale.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

– Suma totala a fondurilor alocate prin Fondul Social European va fi de 142 milioane euro, iar banii vor fi disponibili in perioada 2009 – 2010. Contributia Comisiei Europene la finantare este de 85%, diferenta de 15% fiind contributie nationala.

– Pentru formarea generala, subventia acordata intreprinderii va fi de 60% din cost, pentru intreprinderi mari, de 70% – pentru intreprinderi mijlocii si de 80% – pentru intreprinderi mici. Pentru formarea specifica, subventia fi de 25% din cost pentru intreprinderi mari, 35% – pentru intreprinderi mijlocii si de 45% – pentru intreprinderi mici.

b) Alte conditii de obtinere

– daca o firma mica vrea sa califice un angajat in meseria de zugrav, va primi 80% din cheltuieli, daca vrea sa specializeze un zugrav in folosirea unui anumit tip de produs, foarte rar utilizat, specific doar serviciilor oferite de acea firma, va primi doar 45%.

– in situatia angajatului unei intreprinderi mari, subventia pentru calificarea lui in meseria de zugrav va fi de numai 60%, iar daca firma vrea sa-l specializeze doar in utilizarea unui anumit tip de produs, subventia va fi de 25%.

– in cazul programelor de mentorat, finantarea se acorda doar daca absolventul este angajat cu contract de munca pe o perioada de cel putin 24 de luni.

– un alt criteriu de departajare a cuantumului subventiilor va fi tipul de angajat. Cuantumurile prezentate mai sus vor fi suplimentate cu 10%, daca formarea profesionala este acordata intretinatorilor unici de familie, persoanelor cu varsta de peste 50 de ani, celor care nu au absolvit o forma de invatamant secundar sau nu detin o calificare, femeilor, in cazul in care lucreaza intr-o intreprindere in care majoritatea angajatilor sunt barbati, si lucratorilor cu handicap.

– prin subventia acordata pregatirii profesionale se intelege nu doar cheltuiala firmei reprezentand plata celui care preda si materialele folosite in timpul cursului sau a stagiului de pregatire, ci si suportarea salariilor celor care vor fi instruiti, pe perioada de instruire.

– nu vor putea depune cereri de finantare intreprinderile aflate in situatii de insolventa sau lichidare, precum si cele care inregistreaza datorii la bugetul de stat sau local. Cererile se vor depune la Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Cum se obtine subventia

Vor fi subventionate timp de 12 luni, jumatate din salariile noilor angajati care provin din randul unor categorii de populatie cum sunt somerii, care nu si-au gasit un loc de munca in ultimele sase luni, persoanele care sunt unici intretinatori de familie, persoanele care au depasit varsta de 50 de ani, persoanele care provin din comunitati rome,sau nu au studii medii si calificari care sa le dea mari sanse pe piata muncii.

Pentru angajarea celor care sunt in somaj de mai bine de doi ani se va subventiona un procent de 75% din salarii, timp de 24 de luni. In cazul angajarii persoanelor cu handicap, se va subventiona 75% din salariile acordate si, mai mult, vor fi acoperite investitiile facute de angajator pentru adaptarea spatiilor de lucru si asigurarea echipamentelor necesare.

Din subventia totala de 56 de milioane de euro pentru sprijinirea ocuparii fortei de munca, 29 de milioane de euro vor fi alocate pentru angajarea persoanelor din mediul rural, astfel incat si acestea sa aiba sanse reale pe piata muncii.

Vor putea fi decontate cheltuieli cu achizitionarea si montarea diferitelor instalatii, instruirea angajatilor, seminarii de pregatire, brosuri si materiale informative.

Banii se vor acorda dupa principiul “primul venit, primul servit”, cu conditia ca cererea de finantare sa respecte regulamentele CE si legislatia in vigoare.

Acte necesare

– Cerere de finantare;

Termene limita de obtinere

Cererile de ajutor de stat se completeaza si se transmit electronic, prin sistemul informatic ActionWeb, aflat pe pagina de intranet a AMPOSDRU, www.fseromania.ro, pana la utilizarea integrala a fondurilor alocate, dar nu mai tarziu de data de 30 octombrie 2009, ora 16:00.

Alte informatii utile

Somer – persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
– este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
– starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
– nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat salariul de baza minim brut, pe tara garantat in plata, in vigoare.
– este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.

Lege nr. 76 din 16/01/2002 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 06/02/2002
Ordonanta de Urgenta Nr.144 din 18 octombrie 2005 – Monitorul Oficial nr. 969 din 1 noiembrie 2005

Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti

Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Daca intrebarile dumneavoastra se refera la:
– Locuri de munca: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – mass.media@anofm.ro
– Protectia copilului si adoptii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – office@anpca.ro
– Asigurari sociale: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– Protectia persoanelor cu handicap: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
– Relatii de munca: Inspectia Muncii

Comisia Europeana (CE)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014