Subventionarea locurilor de munca

Obiectiv

Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si absolventilor.

Beneficiari

Angajatorii care angajeaza someri/absolventi pe o perioada de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca.

Activitati subventionate

Acoperirea cheltuielilor cu forta de munca efectuate in cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale.

Masurile vizeaza subventionarea cu cel putin 50% a salariilor noilor angajati (56 milioane euro), subventionarea formarii profesionale a salariatilor (52 milioane euro), precum si a investitiilor facute pentru imbunatatirea conditiilor de munca, in scopul reducerii imbolnavirilor profesionale(25 milioane euro).

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Cuantumul acordat este de 75% din salariul de baza minim brut pe tara pentru fiecare somer angajat.
Exceptii (pe o perioada de 12 luni):
– 1 salariu de baza minim brut pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii (cod A);
– 1,2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal (cod B);
– 1,5 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior (cod C).
– la angajare pe perioada nedeterminata a somerilor in varsta de peste 45 de ani sau someri intretinatori unici de familii primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, subventia are valoarea unui salariu minim brut pe tara in vigoare, pentru o perioada de munca cel putin 2 ani.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele mentionate, pe o perioada de 18 luni.

In perioada celor 3 ani de mentinere a raporturilor de munca sau de serviciu, absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, cheltuielile necesare pentru aceasta urmand a fi suportate, la cererea angajatorului, din bugetul asigurarilor pentru somaj.

b) Alte conditii de obtinere

Angajatorii care incadreaza absolventi sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii.

Angajatorii care inceteaza raporturile de munca anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa restituie, in totalitate, subventia acordata, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. In acest caz nu mai pot beneficia de subventie o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca ale persoanelor respective.

Persoanele angajate trebuie sa aiba cel putin varsta de 16 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor.

Absolventii pot fi incadrati in munca o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Angajatorii care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile art. 80 din lege, vor incheia cu AJOFM o conventie in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Cum se obtine subventia

Lunar, angajatorul depune la Agentia de somaj un tabel cu absolventii angajati si sumele cuvenite, proportional cu timpul efectiv lucrat.

Totalul sumelor cuvenite se recupereaza din contributia de 3% datorata de firma la Agentia de somaj, iar ceea ce depaseste nivelul contributiei este virat de Agentia de somaj in contul deschis de beneficiarul subventiei la Trezoreria de sector in raza caruia isi are sediul social.

Acte necesare

– Declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferenta lunii respective (copie si original);
– Tabel nominal intocmit conform Anexei 16;
– Pontajul si statul de plata pentru absolventi aferent lunii respective, in copie certificata de angajator.

Acte necesare pentru incheierea conventiei dintre angajator si AJOFM:
– Conventia, Anexa 15, in 2 exemplare;
– Tabel nominal cu absolventii incadrati, Anexa 15.1, in 2 exemplare;
– Actul in baza caruia au fost incadrati in munca (copie);
– Actul de studii sau adeverinta de absolvire a unei forme de invatamant (copie);
– Actul de identitate (copie);
– Declaratie pe propria raspundere a absolventului din care sa rezulte ca la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de munca sau de serviciu;
– Declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca posturile pe care au fost incadrati absolventi in conditiile art. 80 din lege nu sunt posturi de munca reinfiintate in mai putin de 6 luni de la desfiintarea acestora;
– Declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca absolventii incadrati in conditiile art. 80 din lege nu efectueaza rezidentiatul si/sau nu mai au obligatia de a lucra in unitatea sanitara pe o perioada egala cu durata finantarii rezidentiatului si/sau angajatorul nu mai beneficiaza pentru absolventii respectivi de alte masuri de stimulare prevazute de lege (valabil pentru angajatorii care incadreaza absolventi de medicina).

Termene limita de obtinere

Conform prevederilor art. 54 alin. (4) si (5) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru angajatorii care nu depun actele necesare pentru obtinerea subventiei pana la data de 25 a lunii sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, masurile de stimulare nu se acorda.

Alte informatii utile

Somer – persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
– este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
– starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
– nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat salariul de baza minim brut, pe tara garantat in plata, in vigoare.
– este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.

Lege nr. 76 din 16/01/2002 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 06/02/2002

Ordonanta de Urgenta Nr.144 din 18 octombrie 2005 – Monitorul Oficial nr. 969 din 1 noiembrie 2005

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM)
Sediul Central: Strada Avalansei, nr.20-22, sector 4, Bucuresti
Website: www.anofm.ro
Email de contact: mass.media@anofm.ro
Telefon/Fax: 021-3039839
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS)
Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4, sectorul 1, București
Program de functionare: 8.30 – 16.30
Adresa electronică :
– pentru relația cu publicul: relatiicupublicul@mmssf.ro
Centrala : 021.313.62.67; 021.315.85.56
Web-site: www.mmuncii.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014