Subventionarea organizatiilor de producatori din sectorul fructe si legume

Obiectiv

Recunoasterea grupurilor de persoane fizice din sectorul fructe si legume ca organizatii de producatori.

Beneficiari

Organizatiile de producatori recunoscute din sectorul fructe si legume;

Activitati subventionate

Acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

– 75% din valoarea investitiilor necesare pentru obtinerea recunoasterii ca organizatie de producatori.

– Sprijinul financiar comunitar se calculeaza anual, pe baza valorii productiei comercializate in cursul perioadei de referinta precedente si a cheltuielilor eligibile efectuate in cursul perioadei respective, si s
e acorda sub forma de plati in avans, plati partiale sau anuale.

– Valoarea minima a sprijinului financiar care poate fi solicitat printr-o cerere de plata partiala este de 20.000 lei.

b) Alte conditii de obtinere

– Pentru a beneficia de sprijin financiar, organizatiile de producatori vor constitui fonduri operationale din care vor finanta implementarea programelor operationale.

– Organizatiile de producatori pot solicita la APIA un avans din sprijinul financiar corespunzator cheltuielilor estimate care rezulta din programul operational pentru o perioada de 4 luni, incepand din luna in care se depune cererea de avans.

– Acordarea unui avans este conditionata de constituirea unei garantii bancare egale cu 110% din cuantumul acestuia.

– Suma minima care poate fi solicitata ca plata in avans este egala cu 20.000 lei.

Cum se obtine subventia

In vederea identificarii si controlului cheltuielilor realizate, organizatiile de producatori deschid un cont distinct in care se vor efectua numai operatiuni aferente programului operational aprobat de APIA.

Perioada de referinta este o perioada de 12 luni cuprinsa intre datele de 1 ianuarie si 31 decembrie ale anului anterior celui in care se solicita sprijinul financiar.

Organizatiile de producatori recunoscute vor transmite anual, pana la data de 15 decembrie, catre APIA urmatoarele informatii:
a) valoarea estimata a cheltuielilor care urmeaza sa fie efectuate anul urmator;
b) volumul productiei estimate;
c) declaratia privind tipul de plata pentru care opteaza in anul urmator;
d) cuantumul estimat al contributiei comunitare si contributia membrilor si a organizatiei de producatori la fondurile operationale pentru anul urmator.

Pentru obtinerea sprijinului financiar organizatiile de producatori depun la centrele judetene ale APIA, pana la data de 1 decembrie a anului pentru care se solicita plata, o cerere de finantare insotita de o descriere privind gradul de organizare a producatorilor in regiune, valoarea sprijinului financiar in cauza, procentul contributiilor financiare efectuate si cheltuielile eligibile suportate din contributiile respective.

Pana la data de 15 ianuarie a anului urmator depunerii cererii de finantare, APIA va solicita Comisiei Europene acordul privind autorizarea platii sprijinului financiar.

Comisia Europeana aproba sau respinge cererea in termen de 3 luni de la data transmiterii acesteia. in absenta unui raspuns din partea Comisiei Europene in aceasta perioada, cererea se considera aprobata.

APIA efectueaza plata sprijinului financiar.

Pana la data de 1 martie a anului urmator implementarii anuale a programelor operationale, APIA solicita Comisiei Europene rambursarea sprijinului financiar aprobat si platit efectiv catre organizatia de producatori. Cererea este insotita de dovada indeplinirii conditiilor stabilite in cei 3 ani premergatori, precum si de informatii detaliate privind organizatiile de producatori in cauza, valoarea sprijinului platit efectiv si procentul contributiei financiare efectuate.

Comisia Europeana ia o decizie privind aprobarea sau respingerea cererii.

Daca a fost aprobata rambursarea sprijinului de catre Comisia Europeana, cheltuielile eligibile trebuie declarate Comisiei Europene in conformitate cu procedura stabilita

Pana la data de 15 februarie a anului urmator celui pentru care este solicitat sprijinul financiar, organizatia de producatori depune la centrele judetene ale APIA dosarul de sprijin care contine o cerere de plata anuala/finala insotita de copii ale documentelor justificative.

APIA plateste sprijinul financiar solicitat pana cel tarziu la data de 15 octombrie a anului care urmeaza implementarii programului operational.

Cererile de avans, insotite de descrierea activitatilor care urmeaza a fi realizate, se depun in lunile ianuarie, mai si septembrie, pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni de depunere.

Acte necesare

– Cererile de plata sunt insotite de rapoarte anuale privind implementarea programelor operationale.

Rapoartele anuale se refera la urmatoarele elemente:
a) realizarile programului operational in cursul anului precedent, redate, daca este cazul, pe baza indicatorilor de rezultat stabiliti in ghidul solicitantului;
b) principalele modificari ale programului operational;
c) diferentele dintre sprijinul financiar estimat si sprijinul financiar solicitat;
d) problemele majore intampinate pe parcursul implementarii anuale a programului si actiunile si masurile intreprinse pentru asigurarea calitatii si eficientei implementarii programului.

– Documentele justificative vor prezenta informatii privind:
a) sprijinul solicitat;
b) valoarea productiei comercializate;
c) cuantumul contributiilor financiare ale membrilor la fondul operational si, daca este cazul, ale organizatiei de producatori;
d) cheltuielile efectuate in conformitate cu programul operational aprobat in conditiile prezentului ordin, inclusiv cheltuielile privind prevenirea si gestionarea situatiilor de criza, defalcate pe actiuni;
e) partea din fondul operational utilizata pentru finantarea masurilor de prevenire si gestionare a crizelor, defalcata pe actiuni.

Alte informatii utile

Ordin nr. 694 din 18/11/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 27/11/2008

Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Daca intrebarile dumneavoastra se refera la:
– Locuri de munca: Age
ntia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – mass.media@anofm.ro
– Protectia copilului si adoptii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – office@anpca.ro
– Asigurari sociale: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– Protectia persoanelor cu handicap: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
– Relatii de munca: Inspectia Muncii

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)
PUBLICUL:
Telefon Registratura: 021.305.48.00
Telefon Relatii cu publicul: 021.305.48.23
Fax: 021.305.48.03
E-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucuresti
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014