Subventionarea productiei de carne

Obiectiv

Imbunatatirii calitatii produselor de origine animala.

Beneficiari

Producatorii agricoli care detin exploatatii agricole, constituite din animale de productie si reproductie.

Activitati subventionate

Subventiile pentru productiile de carne se acorda pentru animalele livrate la abatoarele autorizate, animalele abatorizate in regim de prestare de servicii pentru crescatorii de animale sau animalele abatorizate in abatoare proprii, autorizate, in cadrul unitatilor integrate a caror activitate este evidentiata distinct.

Subventiile sunt acordate pentru:
– viteii obtinuti si mentinuti minimum 6 luni in exploatatie;
– junincile la prima fatare;
– scrofitele la prima fatare care intarca minimum 8 purcei;
– oile mioare, berbecii adulti si berbecii miori folositi la insamantare artificiala si monta naturala.
– familiile de albine de elita si familiile de albine de productie.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

In 2008 se acorda subventii:
– pentru carcasele de porcine din clasa E – 120 de lei/carcasa;
– pentru carcasele de porcine din clasa U si bovine se vor primi 100 de lei/carcasa;
– pentru scrofite din ferme – 150 lei/cap, carne pasare – pui broiler – 1,6 lei/cap;
– 20 lei/familie de albine;
– 0,05 de lei pentru oua;
– 0,3 lei pe kilogram lapte conform standarde UE.

In vederea sustinerii ameliorarii populatiilor de animale, astfel:
– conducerea registrelor genealogice: bovine – 7,5 lei/cap, ovine/caprine – 3,68 lei/cap;
– controlul oficial al productiei de lapte la ovine si caprine – 5,18 lei/cap;
– controlul oficial al productiei de lana la ovine – 0,50 lei/cap;
– controlul oficial al productiei de pielicele la ovine – 1,0 lei/cap;
– controlul oficial al productiei de carne de ovine/caprine – 0,80 lei/cap;
– introducerea, la nivelul fermelor, a tehnicilor, biotehnologiilor si practicilor moderne de reproductie la speciile de animale, respectiv achizitia containere pentru conservarea materialului seminal congelat cu capacitate de peste 20 litri si cu autonomie dinamica de peste 90 de zile – 3.500 lei/buc;
– sustinerea cheltuielilor de testare a masculilor de reproductie: taurasi – 1000 lei/cap, berbeci/tapi – 50 lei/cap;
– sustinerea cheltuielilor pentru efectuarea testului national de disectie pentru autorizarea echipamentelor de clasificare a carcaselor de porcine – 800 lei/cap.

Valoarea totala a subventiei in 2008 este de 600 milioane lei.

b) Alte conditii de obtinere

Se acorda subventie pentru materialul biologic de reproductie, in functie de valoarea zootehnica si biotehnologia de reproductie folosita pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografica in care este situata exploatatia agricola.

Viteii, junincile, scrofitele, oile mioare, berbecii adulti si berbecii miori reprezinta produse care se valorifica drept animale de reproductie si productie de catre producatorii agricoli care desfasoara activitate de crestere si exploatare a animalelor.

Cum se obtine subventia

Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se realizeaza pe baza de cerere scrisa, emisa de detinatorul de animale catre directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana.

Atestarea faptului ca viteii, gestatia la juninci, scrofitele si oile mioare provin din insamantari artificiale sau monta naturala se face pe baza inscrierii in registrele unice de monta si fatari, completate de operatorul insamantator sau de detinatorul legal al reproducatorilor atestati si autorizati sa desfasoare activitatea de reproductie in conformitate cu legislatia in vigoare.

Atestarea berbecilor adulti si a berbecilor miori se face pe baza certificatelor de origine si valoare productiva, precum si a autorizatiei de utilizare pentru monta naturala sau insamantare artificiala.

Cererea pentru solicitarea subventiilor se depune la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucuresti, care, prin oficiul judetean pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, verifica solicitarile crescatorilor.

Verificarea cererilor se face de catre seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, care confirma cererile prin semnatura si stampila si le depune la oficiul judetean pentru ameliorare si reproductie in zootehnie. Dupa avizarea de catre directorul oficiului judetean pentru ameliorare si reproductie in zootehnie cererile sunt depuse la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru aprobare.

Pentru animalele din zona de munte, din localitatile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, verificarea cererilor se face de catre seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, dupa avizarea de catre seful serviciului zonei montane.

Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa verificarea si aprobarea documentatiilor pentru incasarea subventiilor, intocmesc situatiile centralizatoare si le transmit la Directia generala de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pana la data de 5 a fiecarei luni, pentru solicitarile inregistrate pana la finele lunii anterioare.

Termene limita de obtinere

Sustinerea financiara din partea statului a incetat dupa 1 ianuarie 2010, conform directivelor Uniunii Europene.

Alte informatii utile

Hotarare nr. 1556 din 18/12/2002 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 10/01/2003

Ordin nr. 681 din 25/07/2005 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 09/08/2005

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014